Rotterdam, monument aan de Eerste Pijnackerstraat

Artiest:Loeki Metz
Rotterdam, monument aan de Eerste Pijnackerstraat

Geschiedenis


Het monument aan de Eerste Pijnackerstraat te Rotterdam is opgericht ter nagedachtenis aan drie verzetsmensen die hier op 18 oktober 1942 zijn omgekomen.De namen van de drie slachtoffers luiden:T. van Est, J.J. Hamelink en E. Zwitser.In het gebouw 'Geloof en Vrijheid' van de N.H. kerk kwam tijdens de bezettingsjaren regelmatig een groep verzetslieden bijeen. De verzetsgroep werd geleid door Jacob Jan Hamelink. Op 18 oktober 1942 werd door de Sicherheitspolizei een inval in het pand gedaan. Hamelink, Emanuel Zwitser en Teunis van Est kwamen daarbij om het leven.Oprichting De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van de Stichting Maatschappelijk en Cultureel Werk Het Oude Noorden.Onthulling Het monument is onthuld op 4 mei 1961.

Info


Vorm en materiaal Het monument aan de Eerste Pijnackerstraat te Rotterdam is een bronzen reliëf in de vorm van een fakkel. Bovenaan is een afbeelding van een mensenfiguur aangebracht die met gespreide armen een aantal figuren beschermt: links vrouwen en kinderen die worden weggevoerd en rechts mannen die te werk worden gesteld. Aan de voet van het reliëf zijn symbolen aangebracht van het werk dat de slachtoffers deden: het vervalsen van persoonsbewijzen en het drukken van illegale geschriften.Tekst De tekst op het reliëf luidt:'J.J. HAMELINK GEB. 24 JUL. 1902 E. ZWITSER GEB. 10 FEBR. 1914 T. VAN EST GEB. 19 JUL. 1913†18 OCT. 1942'.Symboliek De fakkel staat symbool voor het verzetsvuur.Wijziging In januari 2022 is het monument gestolen. Waar het monument zich nu bevindt is onduidelijk.

Overige info


Locatie Het monument bevindt zich op de gevel van het wijkgebouw 'Het Oude Noorden', gevestigd aan de Eerste Pijnackerstraat te Rotterdam.Bronnen
  • Van De Zweth tot Zadkine - Monumenten in Rotterdam die herinneren aan de jaren 1940-1945 van Aad Wagenaar (Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, 1991). ISBN 90-5196-045-X;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.
Menu