Menu

Rotterdam, 'Sterker door Strijd'

Artiest: Hanko Hans (ontwerp), Ru de Gier (uitvoering)
Rotterdam, 'Sterker door Strijd'

Geschiedenis


Het monument 'Sterker door Strijd' herinnert de inwoners van Rotterdam aan de enorme verwoestingen die de stad in de Tweede Wereldoorlog te verduren heeft gehad. Hierbij zijn veel burgerslachtoffers gevallen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 30 november 1951 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina. Het was voor het eerst na haar troonsafstand in 1948 dat zij weer een officiële daad verrichtte. Zij heeft dit gedenkteken aan de stad geschonken.

Bij de onthulling van het monument sprak koningin Juliana de volgende woorden: 'Sterker door strijd werd Rotterdam en het zal dat blijven. Dit devies duidt zijn wezen aan: het streed in de oorlog zoals heel Nederland streed, maar het leed uitzonderlijk. En ook het leed betekent een strijd. Door de wond van Rotterdam werd de kracht van Nederland gebroken. Dat is iets anders dan zijn geestkracht. En ligt Rotterdam daar als een monument van het verleden leed en verrijst het als een monument van de kracht van het heden, het is toch niet daar waar zijn grootste kracht ligt, noch die van Nederland. Als wij "Nederland zal herrijzen" zeiden, dan bedoelden we daarmee de werkkracht die het offer weet te brengen en toch blijft bestaan. Dit is dezelfde veerkracht die ook een offer weet te brengen waar dat gevraagd wordt door een nieuwe tijd van samenwerking. Rotterdam herrijst nu als tevoren. Er wordt geen wond geslagen of men herrijst met grote weerstand, er wordt geen leed gedragen of men herrijst sterker, er wordt geen strijd gestreden of men herrijst met nobeler doel voor ogen.'

Info


Vorm en materiaal
Het monument 'Sterker door Strijd' in Rotterdam is een beeld van een naakte Davidfiguur die met een knots de Duitse adelaar velt. Het beeld is uitgevoerd in wit Carrara-marmer en geplaatst op een voetstuk. Het gedenkteken is 3 meter hoog.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'STERKER DOOR STRIJD'.

Dit is het devies dat prinses Wilhelmina in 1948 aan de stad Rotterdam heeft geschonken.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in de hal van het stadhuis, gevestigd aan de Coolsingel in Rotterdam.

Bronnen

  • Van De Zweth tot Zadkine - Monumenten in Rotterdam die herinneren aan de jaren 1940-1945 van Aad Wagenaar (Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, 1991). ISBN 90-5196-045-X;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 vanWim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief