Menu

Schaarsbergen, 'Divisie-monument'

Artiest: Ir. A.J.H. Haak (ontwerp), ir. A.O. van Noort (herindeling)
Schaarsbergen, 'Divisie-monument'

Geschiedenis


Het 'Divisie-monument' in Schaarsbergen (gemeente Arnhem) is opgericht ter nagedachtenis aan 683 Nederlandse militairen van de Eerste Divisie '7 December' die in de periode 1946-1950 naar het voormalig Nederlands-Indië werden uitgezonden en daar sneuvelden, aan militairen van de 'Bewakingsbataljons 7 December' en aan de militairen die zijn omgekomen bij internationale (vredes-)missies daarna.

De Eerste Divisie '7 December' werd vernoemd naar de rede van koningin Wilhelmina in Londen op 7 december 1942. Hierin werden de grondslagen gelegd voor de nieuwe verhouding tussen delen de delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit werd het mandaat, waarop de dienstplichtigen van de 7 december divisie naar het voormalig Nederlands-Indië werden gezonden.

Op 7 december 1942 verwoordde koningin Wilhelmina het als volgt: 'Ik stel mij voor, zonder vooruit te loopen op de adviezen der rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf, de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Daarbij zal voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zijn, doch zullen slechts de persoonlijke bekwaamheid der burgers en de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen den doorslag geven voor het beleid der Regering.'

In het embleem van de Eerste Divisie '7 December' zijn de letters EM van Expeditionaire Macht te zien, gescheiden door het zwaard uit het wapen van Batavia (thans Djakarta). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het embleem van de eerste divisie ontworpen voor de op te richten expeditionaire macht voor de strijd tegen Japan. Echter na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 werd dit embleem overbodig. Het embleem werd opnieuw ingevoerd bij legeronderdeel 1946/289 (dwingend voorgeschreven) door de toen toekomstige commandant van de Eerste Divisie, generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt.

Op 1 september 1946 vertrokken de eerste divisie-leden naar het voormalig Nederlands-Indië. Dit waren de kwartiermakers; troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. In totaal werden 18.544 personen uitgezonden, waarvan 880 officieren, 1.300 onder-officieren en 16.364 korporaals en soldaten. De divisie bestond voor het merendeel uit dienstplichtigen die in 1925 waren geboren.

Eind 1949 keerde het eerste troepenschip met leden van de 7 December Divisie terug in Nederland. De volledige terugkeer van de divisie werd begin 1950 afgerond. Volgens gegevens van het ministerie van Defensie sneuvelden in het voormalig Nederland-Indië 683 militairen van deze divisie.

Op 1 januari 2004 werd de Eerste Divisie '7 December' opgeheven, maar de naam '7 december' leeft voort in de 11e Luchtmobiele Brigade (AASLT) '7 December'. Het zwaard en de lauwerkrans uit het embleem van de 7 December Divisie maken nu onderdeel uit van het embleem van de 101 Gevechtssteunbrigade, welke is gelegerd op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, maar deze brigade is in 2009 samengevoegd met 1 Logistiekebrigade tot het Operationeel Ondersteunings Commando Land. Daarmee is ook het embleem ter ziele gegaan.

Onthulling
Het monument is onthuld op 7 december 1960 door generaal Dürst Britt. Op 5 december 1997 is het aangepaste en verplaatste monument opnieuw officieel in gebruik genomen. Na terugplaatsing van het monument in Schaarsbergen werd het monument met de herdenking op 7 december 2006 voor een derde maal officieel onthuld.

In eerste instantie stond het monument op het terrein van de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Vervolgens is het monument verplaatst naar de Willem III kazerne in Apeldoorn, omdat de staf van de 7 December Divisie in 1996 hier naartoe verhuisde. In 2006 is het gedenkteken weer terug verhuisd naar de Oranjekazerne, wegens een reorganisatie bij het ministerie van Defensie.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Divisie-monument' in Schaarsbergen (gemeente Arnhem) is een gedenkplaats die uit diverse onderdelen bestaat:

  • Een houten klokkenstoel;
  • Twee gedenktafels van witte natuursteen, gevat in een muur;
  • Een stenen gedenkmuur met embleem, plastiek en schaal;
  • Een gedenksteen;
  • Een zuil van witte natuursteen met bronzen gedenkplaat;
  • Een informatiebord;
  • Een aantal vlaggenmasten.

Op de bronzen gedenkplaat is in reliëf het portret van generaal-majoor H.J.J.W. Dürst Britt aangebracht. Op de gedenkmuur is het embleem van de Eerste Divisie "7 December" aangebracht. Dit bevat de letters EM van Expeditionaire Macht, gescheiden door het zwaard uit het stadswapen van Batavia (thans Djakarta). Ook is aan de muur een plastiek van een reeks kruizen bevestigd. Voor de muur staat een schaal van witte natuursteen met een urn met aarde van het ereveld Menteng Pulo.

Teksten
De tekst op de gedenksteen luidt:

'NEDERLANDSCHE
OOST-INDIË
1940-1950.'

De tekst op de gedenkmuur luidt:

'WIJ WERDEN GEROEPEN.'

De tekst op de gedenkplaat luidt:

'H.J.J.W. DÜRST BRITT
GENERAAL-MAJOOR
DER ARTILLERIE

3-7-1894 12-9-1963

EERSTE COMMANDANT
1 DIVISIE "7 DECEMBER"
STICHTER VAN DIT MONUMENT.'

Het opschrift op de klokkenstoel luidt:

'WIJ WERDEN GEROEPEN' en de jaartallen '1946-1986'.

De namen op de gedenktafels luiden:

'1946

ABMA B., BEUN J., BOBBINK R., CALLENBACH B.H.J., CROMSIGT J., DORSMAN P.J., ERP W.L. van, FABRITIUS J.H., HEEMSTRA S., HOORN N. P.P., HUISMAN L., KNAPEN M.G.A., KOOT W.M., KROON J.J., KUIPER J., LOONSTRA H., MULLER H.F., MULLER K., RAAP N.H. de, SCHEUR B. van de, SONNEMANN L., STEENBEEKE G.J., VLERKEN J.J.T. van, VLUG L., VOS L.A. de, WEEGEN C. van de, ZEGWAARD P.L.J.

1947

ACHTERKAMP J.S., ADRIAANSEN A.L., ANDEWEG L.M., ANVELINK G.J., BAAS J.F.G., BAKKER J., BAKKER J.J., BALDER J., BALVERS T.J., BANNING W.A., BARTELS P.J., BERG J.H. van de, BLAAUW H., BLOEMER D.H., BOLL W., BONGENAAR J., BOOGAARD T., BOOI B., BOONSTRA M., BOOT M. de, BORGERS G., BORGERS H.W., BOUTE H.J., BOUVIMA S., BRAND A., BRAND A.A., BRAVENBOER I., BREMEN W.J. van, BRINK J. van de, BRINK S.C., BROEKEMA W.R., BRONTSEMA T., BRUIN A., BUISMAN S., BURGGRAAF D., BIJL L., BIJVOETS J.H.M., CUTSEM E. van, DAMSTEEG C., DEKKER H., DOES J., DOOREMALEN J.A.J.M. van, DUFFELS J.J., DIJCK C. van, DIJK H.F. van, DIJK T. van, DIJKHUIZEN J., EGGENKAMP C.W., EL H. van de, ELBERS J.T.G., ENGH A. van de, FEIJEN W.W.C.M., FOEKEN D. van, FORMER C.M., FOTMER J., FOST J. de, FOUDRAINE A.J., FRANCKE A., FRANKE R., GEERLINGS H.J.M., GEERTS G., GORIS T.W.M., GRAAF C. de, GRAVENDEEL J.M., GRIFFIOEN D.J., GROENENDIJK J., GROOT J., GROOTENBOER M., GUIGELAAR H., GIJZEN P.C., HAGEN L., HAM M.J., HAUSCHILDT P.S.,HEINSBROEK J.P., HEMMES L., HENSEN A., HERPEN A.J.F. van, HEIJDA H., HILBERS J.H., HILLENAAR H.M., HILST A.F. van, HOCHSTENBACH J.G.M., HOEKSTRA F., HOEKSTRA G.S., HOEKSTRA J., HOENDERVANGER J.H., HOEVE A. van de, HOEVEN P.N. van de, HOFMAN J., HOL J., HOOGEBOOM Y.C., HOOGLAND L.H., HUISMAN A., HUIJSMANS P.W., JANSE A.C., JANSEN J.C., JOCHEMS G., JONG G. de, JONG S. de, JORDAAN M.J., KAMAN P., KAMMEN W. van, KAMPERMAN M., KERKHOF P., KIERS R., KLOET M.C., KOERTS R., KOLFF H.J., KOLK E. van de, KOOL W., KOOTE D., KORENHOF P., KÖLLMANN A.J.A., KORTMANN B.J.M., KRAGT H., KRAKER J. de, KREEKE A. van de, KREFT A., KROEZEN H., KROL S., KUIJPERS G., LAAN K.J. van de, LAND H. van de, LANGERAK E., LEEUW J., LEEUW W.P. de, LEEUWEN H.J. van, LEEUWENKUIJL M., LELOUX M., LEMMENS J.A.J., LOKKEN A., LOO W.H. van, LUIJTEN J., MAAS C.J., MARTENS W.G.F.M., MEEUWSEN W.B.H., MELOEN C., MENSINK H., MEULEN C.J.F. van de, MEULEN H. van de, MEULEN P. van de, MEIJER G., MEIJER M., MOEN J., MOL J.C., MOLLINK G.H., MOSTERT A., MUNNIK M.A. de, NAP D., NIEROP J.H. van, NOBLE W.J. le, NOORDMAN W., NOORLOOS J. van, NOOYEN J.C., NIJENHUIS H.J., NIJHUIS F.H., OERLEMANS J.B.M., OEVEREN L.H. van, OS A.G. van, OSSENBLOK J.F., OUDSHOORN W. van, OVING B., PALMEN L.M.F.E., PASKE J. te, PEETERS P.J.A., PELKWIJK J.W.F. ter, PEPPELENBOSCH A.B., PERSONS J., PETERS H.A., PHILIPPO B., PLOEG G. van de, POL F., POSTMA A., PRINS A., PUIJK B., PIJLMAN J., PIETERS C.I., PIJNENBURG A.J., PIJNENBURG J.F., REIJMER L.A.M., REINTS J.H., RHOEN C., RHOEN H.W., RIEL H.W. van, RIETKERK W., ROELOFFS K., RÖELL JHR. C., ROOKMAKER D.W., ROOS J.C., ROOIJ H.A.C.M. de, ROOIJ P.A.M. van, ROOIJEN J.G.F. van, ROSENDAAL A.J.M., ROSINK H.W., ROSSEM H. van, ROSIJN G.B., ROIJAKKERS F.A., RUTTEN A.J.,SANDERS A., SCHANS A. van de, SCHEEPERS M.N., SCHEPERS K., SCHOTANUS J., SCHIJNDEL J.P. van, SIEBER W.A., SINKE G.M., SIELIAS H., SLEIJPEN S., SMIDT J., SMITS B.H., SMITS G., SONNEMANS J.A., SPAAN J., STAPELS A.M.B., STEUP T., STIEKEMA G.P., SWENKER J.T.A.S., SWINKELS H.A., TAMMENS J.J., TERPSTRA K., THEPASS M., THIJS S.H., TIEMENS A., TIMMERMANS J.W.H., TJERPKEMA M., TROMP W., TUIN A., VAARTJES J., VENNEMAN W.J., VERDEGAAL M.P., VERHEIJ J., VERMIN F., VERPLAK G., VERSNEL A., VERVUURT T.L.G., VIGE H., VISSCHER H., VISSER A.L. de, VISSERS J.P., VLIEG K., VLIET L. van, VOET J. van de, VOLBERS G., VOOGD W. de, VOORN A., VOS A. de, VRIES F. de,WAL J. van de, WARTENA A., WERKMAN M., WERVE A.L. van de, WEIJERS G.M., WIERICKE J.H. te, WIERSEMA D., WIGMANS A.J., WILDENBERG A.H. van de, WILLEMSE J., WILLEMS J.P.J., WILT J. de,WINKELMAN P., WISCHMEIER J., WITTEMAN A.C., WOLFF H.J., WIJK P. van, WIJNBERG C., ZANDKUIJL L.M.A., ZOETEN G. de.

BEWAKINGSBATALJONS

BAKKER J.C., BEEK P. van, BEEKMAN C.G.J., BLAAUW J., BOER J. de, BOKMA P.G., BOS S., BRON P., DERICKZ G.M., DIEDEREN H.G., DIJKSTRA H., DIJKSTRA J., EEKELEN C.J. van, GRIENSVEN J.A.M., HAPPEN M. van, HEIJDEN A.J. van de, HERWIJNEN A.J. van, HILVERDA J., HOOGENKAMP L.M., HOOS A., HUNIK C., JANSEN A., JANSEN C.R., JANSEN W.A.M.,JANSSEN R.J.B., JONG F.J. de, JONG J. de, JONKERS P.TH.G., JORNA R.J., KAMPEN J. van, KLOOSTER A., KOCK J. de, KOEMAN J.M., KOLK H., KOOPER J., KRANENBURG A., KROEZE A., KUMENTAS W., KURSTJENS A., LIEM THIAN HOK., MEEX M.H.K., MIERIS L.M., MONDT R., PASMANS TH.J., PHILIPP P.A., PONSSEN O., POUWELS P.A., PUNTER H., RUITER J.W. de, SCHEEPERS H.W., SCHILDER C., SOURBAG J.L., SPANN A.H., STAM P.C., STEENHOEK C., TANKINK A.G., TEGELAAR F.J., TEUNISSEN W.A., UIJTTEN BOOGAART A., VEENKAMP D., VELLINGA R.A., VENROOIJ W.F.E., VERHEIJDEN F.J., VERSTEGEN H., VERWEY C., VONK T., VOS H. de, WESTER J.J., WIJK D.N. van, WIJNBELT L.A., WIJNING J., WIN A.M.M. de, WIRTJES G.J., WIT F. de, WOROTIKAN W., ZEEMAN W., ZEIGER G.J.A., ZUUREN A. van, CARLI F.J., HEIJDEN CHR. van de.

1948

ACHTERHOF W., AKEN J. van, ALTENBURG H.J., ARKEVELD J., ARNOLDUSSEN J.W., ARTS M.M.B., BAAPS H.C.L., BAK C., BASTIAENEN P.H., BEEK A.H. van, BEEN W.C., BEND J. van de, BERG P. van de, BERVOETS L., BINNEMA W., BLEUMINK G., BOERS A.J., BOEIJEN J.D. van, BOLTJES J., BOM G.T., BOS J., BOSMAN H., BRIDIE E., BURG A.A. van de, BUSSINK J., CARPENTIER A. de, CORNELISSEN P.J., DECKER J.H., DEKKER E.T.,DEKKERS H.J., DIAMANT O., DINNISSEN J.J., DON J.P., DOON P.F., DROST R., EEKELDER J.B., ELBERSEN D.,ERP A.A. van, FRANKEVOORT G.W.J., FIJN A., GEURTS F.J., GORIS M.H., GRAAF T. de, GRIJN H.H., HAAN J.D., HAAREN J. van, HAMER J. de, HARTMAN J.J., HEEMSKERK J.A., HEKKER C., HENDRIKS S.N., HEUVEL F.C. van de, HEUVEL N.G. van de, JACOBS J.A., JANSSEN van DOORN W.J., KAMPINGA H.P.A.J., KASPERS J., KENNEDIJ H., KIEWIET J., KLAASSEN L., KNOL K., KOBUS W., KOOLEN P.H., KOOPMANS S., KOUWENBERG G., KRISTELIJN M.C., KWASPEN H.M., KUIJPERS F.M., LEENDERS H.W., LIERRAND H.B., LOCHEM W. van, LÜPSCHEN F., MAANEN J.A. van, MARING P., MEEUW P.J.C., MEULEN J. van de, MEIJER J.C.L., MIEROP D.M., MULDER A., MEIJERINK G.J., NAGTZAAM P.Q., NEDERLOF A.J., MEREĒ TOT BABBERICH P.A.J.M. de, NIJHOF B.J., NIJSEN W.F.B., OYEN C.W.J. van, PAL J.P.A. van de, PELLEN W., POEL F.J. van de, QUARTEL H., REE K. van, REESKAMP L., REGELING A., RENSENBRINK B., RIEKE D.L., RONNER E., ROOZING G.H., RUTS H.J.F., RIJKEN A., RIJSWIJK J. van, RIJSWIJK W.P. van, SCHILD H., SCHIPPER H.P., SCHOEMAKER F., SCHOPBERTELD J.W., EMONTS J.M., MERKENS A.M., MOLENAAR E.W., TROOST H.I., WELTERS N.J., PANTOW J., SCHUWER H., SINS J., SMAELE C.J.G. de, SMEETS M.J., SMIT D., SOEST G. van, SPA P., STEENNIS T., STOPPELENBURG H., STRIJBOSCH L.H., TEMMINK J.B., THIJSSEN P.C., TJAKKES D., TROMP M.J., VENTEVOGEL C.J., VERBIEZEN J.P., VERBOOG H.W., VERHEES J.E., VERMEER G., VET M.F. de, VET T.C., VINK C., VINK J., VIS J.A.A., VISSER G., VLIST D. van de, VOLLMULLER L., VONK B.W., VONK J., VOORT M.L. van de, VULLINGS A.F.W., WAMS H., WARRINK J.G.A., WELLE G.A., WERSCH J. van, WESTDIJK J., WESTRA C.F., WIERINGA H., WOLTERS P.J.J.

1949

AALDEREN G. van, ABBENHUIS K.J., AGTHOVEN A.J. van, AUDIER B.J., BAART J., BAAIJ M., BAK H.C., BAX A.L., BERG B. van de, BERG C. van de, BERG K.W. van de, BERG L. van de, BERGAKKER S., BERGMAN C., BERNDSEN J.L.M., BEX P., BOD A., BOER P. den, BOM J., BOONSTRA P., BOUWHUIS G.J., BROEKSMA G.J.L., BULTMAN C., BUIJS J.J., CELIE J., CILLESSEN W.P.J., CLAESSENS T., DECKERS A.C., DEEN G.D., DEKKER G., DEKKER H., DEKKER J.A., DIETVORST J.J., DOBBENBERG E., DÖBKEN J.J.C., DONKERS J., POPPEN B.B., DIJK G. van, DIJK H.F. van, ELCE R.S., ELZINGA S., ENGELEN W.J.H., EYSSENS H.R., GEER H. van de, GEERLING M.H., GELLING L., GERWEN B. van, GEUS J., GROENENBOOM P., GROOT J. de, GROOTVELD J.J., GIJZEN A.W., HAASTRECHT L. van, HARDEMAN K., HARING A.T.G., HARTOG E.H. den, HASSEL H.J. van, HEIDE A. van de, HENDRIKS S.W.J., HENGEL L. van, HOEK A.F.J. van de, HOEK J., HOEKSTRA J., HOFSTEDE J.W., HOOGERDIJK A., HUESKEN M.A., HULSHOF W., HULST A.A. van de, HUNNEGO H.J., JONG A.C. de, JONG H. de, JONG J.F.S. de, JONKERS F., KIENTZ A., KLASENS A., KLEINHERENBRINK G.J., KOOLMEES H.J.F., KORTLEVEN M., KROS B., LAP D., LESSING A., LINDELOOF P.C. van de, LINDEN P.A.G. van de, LINNEMAN M.H., LINSSEN J.J., LISMAN J.G., MAARSEVEEN T.M.H. van, MANNES H., MARGES A.H., MATZE J.,MAURITZ D., MEER P.A. van de, MEER W.K.H. van de, MEULEN D. van de, MIDDELKOOP S., NET E., NIJNATTEN P.J. van, OBDAM N.P., PLANIJE C.M., PLUK C.M., POORTMAN G.J., POSTHUMA J.D., REEUWIJK A., RINGOIR H., RUHULESSIN W.J., RUITER G., SANDEN H.J. van de, SANNER P.O.,SCHAAFSTRA S., SCHEFFER J.W., SCHELLING A., SCHENKHOF D. van, SCHILDER K., SCHREUDERS H.J., SIMONIS J.R., SLIERENDREGT C., SNATERSE J.C., SOETEMAN W., SPLEET W., STOEL L., STOEP J.C. van de, STRIKKER H.B., TERPSTRA T.F., TIMMER G., TON G.C., TREITURE C.E., UDEN W.H. van, VEEN J. ten, VEENSTRA R., VEGT H.J.A. van de, VERMAIRE J.J., VERMAZEREN J.M., VERSTEEG J., VERVERDA A.J., VERWEIJ G.A., VERWEIJ H., VLIET A.P. van de, VLIET E.P. van de, VRIES A. de, VRIES H. de, WANDERS T.G.D., WANSEM J. van de, WEVER H., WEIJDE J.C. van de, WIERINGA J.H., WITJES C.M.A., WOLTERS W.T., ZANDVOORT W.T. van, ZUNDERT F.C. van, ZUIJDERDUIN N., ZWAAN C. de, ZIJLSTRA H., BEEK G.A.J. van de, ECK B. van, HOOGDALEN M. van, LEER L. van de, SCHENKENBERG J.M., SMITS G.A., STOK P., WORP J.W.C. van de.

1950

FEIJTER M.C. de, MELSE P., WESSELS J.T..'

'7 DECEMBER DIVISIE NA 1950 (INDIË)

CRIJNS P. 18-2-1993
NIJNATTEN P.J.M.VAN 18-12-1993
HEYMANS R.M. 3-10-1995,
LINDEN C.D. van de 11-2-1997
WIND R.P. 11-2-1997
ALSEMGEEST B.R.T. 8-5-2001
GROENEVELD K. 20-4-2001
HOEKSTRA H.P. 6-12-2001
NEKEMAN J.A. 24-7-2002
PERDIGOA D.A. 14-8-2002.'

'OPERATIONEEL COMMANDO 7 DECEMBER

STEENSMA M.D. 10-5-2004
SEVERS J.H.M. 14-8-2004.'

'11 LMB AALST 7 DECEMBER

BOXTEL B. van 26-7-2006
DIJKSTRA W. 11-10-2006
STRIK L.C.S. 20-4-2007
LEUNISSEN J.M.B. 18-6-2007
ROSIER M.R. 26-8-2007
HOOGLAND T.R. 20-9-2007
GROEN R. 3-11-2007
BRINKE J. ten 7-9-2008
WEIJDT M. 19-12-2008,'

De tekst op het informatiebord luidt:

'MONUMENT 1 DIVISIE "7 DECEMBER"

DIT MONUMENT IS OPGERICHT TER NAGEDACHTENIS AAN DE MILITAIREN DIE IN DIENST VAN DE 1 DIVISIE "7 DECEMBER" ONDER OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN HET LEVEN HEBBEN VERLOREN. VOOR MET NAME VETERANEN VAN DEZE DIVISIE MAAR OOK VOOR DE ACTIEF DIENENDEN VAN DEZE DIVISIE HEEFT DIT MONUMENT GROTE BETEKENIS.
JAARLIJKS WORDT OP OF ROND 7 DECEMBER, DE NAAMDAG VAN DE DIVISIE, EEN HERDENKING GEHOUDEN.
AANVANKELIJK IS HET MONUMENT, EEN ONTWERP VAN DE ARCHITECT IR. A.J.H. HAAK, OPGERICHT IN SCHAARSBERGEN BIJ ARNHEM. OORSPRONKELIJK BESTOND HET MONUMENT ALLEEN UIT DE NATUURSTENEN MUUR. LATER IS HET UITGEBREID MET ONDER MEER DE ERETAFELS MET DE NAMEN VAN DE GEVALLENEN, DE GEDENKPLAAT VAN DE EERSTE COMMANDANT GENERAAL MAJOOR DÜRST BRITT EN DE KLOKKESTOEL.
NADAT DE DIVISIE IN 1996 NAAR APELDOORN VERHUISDE VOLGDE HET MONUMENT IN 1997. DE INDELING WERD ONDER LEIDING VAN ARCHITECT IR. A.O. VAN NOORT AANGEPAST AAN DE NIEUWE OMGEVING EN OP 5 DECEMBER 1997 WERD HET MONUMENT OFFICIEEL OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN.
IN DE AFGELOPEN JAREN ZIJN OOK DE MANNEN EN VROUWEN, DIE HET LEVEN HEBBEN VERLOREN TIJDENS VREDESMISSIES, BIJGESCHREVEN OP HET MONUMENT.
MET HET OPHEFFEN VAN DE 1 DIVISIE "7 DECEMBER" EN HET LATERE OPERATIONEEL COMMANDO "7 DECEMBER" IS DE TRADITIE "7 DECEMBER" ONDERGEBRACHT BIJ DE 11 LUCHTMOBIELE BRIGADE.
DAAROM IS HET MONUMENT WEDEROM DOOR DE ZORG VAN DE DIENST VASTGOED DEFENSIE VERHUISD.
HET STAAT NU MET DE UIT APELDOORN HERKENBARE INDELING, HIER IN SCHAARSBERGEN BIJ ARNHEM.
MET DE HERDENKING OP 7 DECEMBER 2006 WORDT HET OFFICIEEL OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN.

MONUMENT

DE MUUR VAN HET MONUMENT IS OPGEBOUWD UIT NATUURSTEEN, VOORZIEN VAN HET EMBLEEM VAN DE DIVISIE MET DE TEKST "WIJ WERDEN GEROEPEN" EN EEN PLASTIEK VAN EEN ZICHZELF REPETEREND KRUIS DAT DE EEUWIGE VERBONDENHEID MET DE GEVALLENEN SYMBOLISEERT.
HET EMBLEEM VAN DE DIVISIE BESTAAT UIT HET OORPSRONKELIJKE STADSWAPEN VAN BATAVIA (TEGENWOORDIG DJAKARTA) EN DE LETTERS EM VAN EXPEDITIONAIRE MACHT. "WIJ WERDEN GEROEPEN" IS DE EERSTE REGEL VAN HET DIVISIE MARSLIED EN WERD HET SYMBOOL VOOR BIJNA VIER JAAR TROUWE DIENST EN OPOFFERING IN HET VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË IN OPDRACHT VAN DE TOENMALIGE NEDERLANDSE REGERING.
VOOR DE MUUR IS EEN NATUURSTENEN SCHAAL GEPLAATST WAARIN ZICH EEN URN BEVINDT, GEVULD MET AARDE VAN HET EREVELD MENTENG PULO, BIJ DJAKARTA, WAAR HET MERENDEEL VAN DE GEVALLENEN ZIJN BEGRAVEN.

ERETAFELS

OP DE ERETAFELS ZIJN DE NAMEN VERMELD VAN MILITAIREN DIE IN DIENST VAN 1 DIVISIE "7 DECEMBER", ONDER OPERATIONELE OMSTANDIGHEDEN, HET LEVEN HEBBEN VERLOREN. RUIM 680 MILITAIREN ZIJN GESNEUVELD IN HET VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË IN DE JAREN 1946-1950.
DE NAMEN STAAN, ZOVEEL MOGELIJK, PER JAARTAL BIJ ELKAAR. DRIE PLATEN, MET DE NAMEN VAN DE GEVALLENEN VAN DE ZOGENAAMDE "BEWAKINGSBATALJONS 7 DECEMBER", ZIJN LATER TOEGEVOEGD. (OP SCHETS GEARCEERD)
TEVENS ZIJN VERMELD DE NAMEN VAN MILITAIREN DIE BIJ INTERNATIONALE (VREDES-) MISSIES HET LEVEN HEBBEN VERLOREN. (LAATSTE PLAAT RECHTSBOVEN)

KLOKKESTOEL

DE KLOKKESTOEL IS EEN GESCHENK VAN HET PERSONEEL EN WERD BIJ HET VEERTIG JARIG BESTAAN VAN DE DIVISIE IN 1986 AANGEBODEN.
DE KLOK IS VOORZIEN VAN HET OPSCHRIFT "WIJ WERDEN GEROEPEN" EN HET EMBLEEM VAN DE DIVISIE MET DE JAARTALLEN 1946-1986."

Symboliek
Het zichzelf repeterende kruis symboliseert de eeuwige verbondenheid van de gevallenen.

Wijzigingen
Aanvankelijk bestond het monument enkel uit de gedenkmuur. Later is het uitgebreid met de muur met eretafels, de zuil met gedenkplaat, de klokkenstoel, de gedenksteen en de vlaggenmasten.

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich op het terrein van de Oranjekazerne, gevestigd aan de Clement van Maasdijklaan in Schaarsbergen (gemeente Arnhem).

Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief