Menu

Schipluiden, oorlogsmonument

Artiest: Albert Polydor Termote (1887-1978)
Schipluiden, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Schipluiden (gemeente Midden-Delfland) is opgericht ter nagedachtenis aan veertien dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, en aan drie dorpsgenoten die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

Oprichting
In 1946 nam de naoorlogse organisatie 'Volksherstel', afdeling Schipluiden het initiatief tot de oprichting van een monument, waarmee de gesneuvelde dorpsgenoten worden herdacht. Dit naar aanleiding van de eerste herdenking van de bevrijding. Men vormde een comité, bestaande uit de heren W.J. v.d. Berg (voorzitter), N. v.d. Windt (secretaris), G.C. v. Marrewijk (penningmeester), A. v. Woerden, C.G.A. v.d. Maarel, A. v.d. Berg en A.J.M. v.d. Ende. Met instemming van het gemeentebestuur zette dit comité zich in voor het bijeenbrengen van de benodigde financiële middelen. De Voorburgse beeldhouwer Albert Termote kreeg de opdracht een ontwerp te maken.

Op 31 juli 1948 werd een uitgewerkt voorstel aan de gemeente aangeboden. Het comité meende dat het plan tijdig was ingediend, zodat het monument bij de eerstvolgende herdenking (4 mei 1949) een middelpunt van de plechtigheden zou zijn. Maar de vereiste ministeriële toestemming werd pas op 24 mei 1949 verstrekt. De gesneuvelden konden wel met het eerste bevrijdingslustrum in 1950 op gepaste wijze herdacht worden.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1950 door burgemeester D.J.M. van Gent.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Schipluiden (gemeente Midden-Delfland), monument op de Algemene Begraafplaats is een zuil van natuursteen. Op de zuil zijn in reliëf negen
wapenschilden aangebracht van de vroegere ambachten die samen de huidige gemeente Schipluiden vormen. Het gedenkteken is 2 meter hoog, 1 meter 25 breed en 3 centimeter diep.

Tekst
De tekst bovenin de zuil luidt:

'NIEMAND HEEFT GROTER LIEFDE GEHAD
DAN HIJ DIE ZIJN LEVEN GEEFT VOOR ZIJN VRIENDEN.'

Hieronder zijn de namen van zeventien oorlogsslachtoffers aangebracht.

Symboliek
Het monument symboliseert de vrede in de vorm van een zwaard dat tot het gevest in de grond is gestoken.

Wijziging
De namen van de drie medeburgers die in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld, zijn tijdens de dodenherdenking van 4 mei 1990 aan het monument toegevoegd.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst tegenover de R.K. kerk aan de Burg. Musquetiersingel te Schipluiden (gemeente Midden-Delfland).

Bronnen

  • Historische Vereniging Oud-Schipluiden;
  • Begraven in Schipluiden, uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, gehouden van november 1996 t/m maart 1997 in museum 'Het Tramstation' te Schipluiden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief