Menu

Surabaya, Karel Doormanmonument op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning

Artiest: W. J. G. Zeedijk
Surabaya, Karel Doormanmonument op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning

Geschiedenis


Het Karel Doormanmonument herinnert aan de Slag in de Javazee op 27 februari 1942. Tijdens deze slag ging schout-bij-nacht Karel Doorman met zijn geallieerde eskader ten onder. Hierdoor onstond voor de Japanners een doorgang naar Java. Slechts enkele van de slachtoffers die vielen bij deze slag werden hier begraven. 915 marinemannen kregen een zeemansgraf en hun namen staan op 15 bronzen platen op de achterzijde van het Karel Doorman-monument.

Info


Het 'Karel Doormanmonument op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning' in Surabaya (Indonesië) is een driedelige witte gedenkmuur geplaatst op een natuurstenen voet. Het middelste gedeelte van de muur steekt naar voren en naar achteren uit. Aan de achterzijde steken ook de zijkanten uit. Op ongeveer driekwart van de muur is over de gehele lengte, aan zowel de voor- als achterzijde, een afdak aangebracht. Het middelste deel kent daarbij ook een eigen afdak aan de bovenkant. De muur wordt van de voet gescheiden door een rand van donker beton. Deze heeft aan de voorkant een golvend patroon. Aan de achterkant wordt de voet onderbroken door 2 bankjes aan weerszijde van het middelste deel. Daarnaast zijn er verschillende elementen aan zowel de voorzijde als de achterzijde aangebracht.Aan de voorkant van de muur hangen drie bronzen plaquettes met afbeeldingen en tekst tegen een achtergrond van natuursteen:
  • op de middelste plaquette staat de beeltenis van Karel Doorman;
  • op de plaquette links staan het admiraalsschip De Zeven Provinciën uit de Tweede Engelse Zeeoorlog en een tekst;
  • op de plaquette rechts staan kruisers Hr. Ms. De Ruyter, HMAS Perth, USS Houston en Hr. Ms. Java en een tekst.
Hierboven is het op het middelste gedeelte van de muur het embleem van de Koninklijke Marine opgehangen.Aan de achterzijde van het Karel Doormanmonument bevinden zich vijftien bronzen platen met 915 namen van Marine-slachtoffers die op zee zijn omgekomen en geen graf hebben. Deze hebben ook een achtergrond van natuursteen. In het midden hangt een informatiebord met achtergrondinformatie. Het embleem van de Koninklijke Marine is ook hier aan het bovenste gedeelte van de middelste muur aangebracht.Teksten De tekst op de middelste plaquette van het Karel Doormanmonument luidt:'IK VAL AAN VOLGT MIJK.W.F.M. DOORMAN SCHOUT BIJ NACHT'.De tekst op de linker plaquette op het Karel Doormanmonument luidt:'DE HEEREN HEBBEN MY NIET TE VERZOEKEN, MAAR TE GEBIE- DEN, EN AL WIERDT MY BEVOOLEN ‘S LANDS VLAGH OP EEN ENKEL SCHIP TE VOEREN. IK ZOU DAARMEE ‘T ZEE GAAN EN DAAR DE HEEREN STAATEN HUNNE VLAGH BETROUWEN, ZAL IK MYN LEVEN WAAGEN.MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUYTER"DE ZEVEN PROVINCIËN" 10 JUNI 1666'.De tekst op de rechterplaquette op het Karel Doormanmonument luidt:'IN EERBIED OPGEDRAGEN AAN ALLE MANNEN DER KONINKLIJKE MARINE DIE NIET UIT DE STRIJD TERUG- KEERDEN.SLAG IN DE JAVAZEE, 27 FEBRUARI 1942HARER MAJESTEITS KRUISER "DE RUYTER"'.

Overige info


Locatie Het Karel Doormanmonument bevindt zich op het Ereveld Kembang Kunning in Surabaya, Indonesië.Bron De Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief