Venray, plaquette in het NS-station

Artiest:Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Venray, plaquette in het NS-station

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Venray is aangebracht ter nagedachtenis aan een personeelslid van de Nederlandse Spoorwegen dat tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen is omgekomen.

De naam van het slachtoffer luidt:

Johannes van Rooij.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Onthulling
Het monument is onthuld op 20 april 1948.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Venray is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
JOHANNES VAN ROOIJ'.

Symboliek
Onder de naam is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De naam van het omgekomen personeelslid staat ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Wijziging
De gedenkplaat bevond zich oorspronkelijk in de vestibule van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Venray. Op dit moment is de plaat opgeslagen bij de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat is op dit moment opgeslagen bij de Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland.

Bronnen

Menu