Menu

Vledderveen, 'Joods monument'

Vledderveen, 'Joods monument'

Geschiedenis


Het 'Joods monument' in Vledderveen (gemeente Westerveld) is opgericht ter nagedachtenis aan 180 joodse mannen die van januari 1942 tot 2 oktober 1942 in Kamp Vledder verbleven.

Begin 1942 werden grote groepen joodse mannen opgeroepen voor tewerkstelling elders in Nederland. Zij werden daartoe samengebracht in kampen, waarvan een groot aantal in Drenthe was gelegen. Het samenbrengen van deze mannen in kampen was in feite een stap op weg naar isolatie van de joodse bevolkingsgroep uit de samenleving. Kamp Vledder is in 1941 gebouwd. Het is niet duidelijk voor welke groep het kamp in dat jaar functioneerde. Vanaf 10 januari 1942 tot 2 oktober 1942 verbleef een groep van 180 joodse mannen in het kamp. Zij werden gedwongen tot allerlei werkzaamheden in de omgeving. Zo verrichtte men werkzaamheden aan een weg in Vledderveen, die heden ten dage nog 'Jodenweg' heet. Op 2 oktober 1942 werden alle in Drenthe verblijvende joden in een groots opgezette actie overgebracht naar Kamp Westerbork. Vervolgens zijn zij naar de concentratiekampen gedeporteerd. Slechts een enkeling heeft de oorlog overleefd.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van een aantal bewoners van Vledderveen. Het monument is vervolgens geschonken door de Anne Frank Stichting.

Info


Vorm en materiaal
Het 'Joods monument' in Vledderveen (gemeente Westerveld) is een zwerfkei met plaquette.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN DE JOODSE
DWANGARBEIDERS DIE IN 1942 IN
VLEDDERVEEN TEWERKGESTELD ZIJN
GEWEEST. DOOR HEN WERDEN
ONDER MEER AAN DEZE WEG
WERKZAAMHEDEN VERRICHT.'

Overige info


Bronnen

  • Obs 'De Heidehoek';
  • Inventarisatieproject Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe (uitgevoerd door het Erfgoedhuis van Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe);
  • Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Drenthe van H. Hamburger en J.C Regtien, met medewerking van Fr. van Echten (Bedum, Uitgeverij Profiel, 1999). ISBN 90 5294 192 0.

Voor meer informatie
Vledder in de Tweede Wereldoorlog van L. Lambregts (2e druk Steenwijk, 1995).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief