Menu

Vlissingen, monument in de Zeevaartschool

Artiest: Koninklijke Maatschappij De Schelde (uitvoering)
Vlissingen, monument in de Zeevaartschool

Geschiedenis


Het monument in de Zeevaartschool is opgericht ter nagedachtenis aan 174 oud-leerlingen van de Ruyterschool die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Oprichting
De plaat is een geschenk van de oud-leerlingen ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de school.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 November 1953 door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A.F.C. de Casembroot. In datzelfde jaar werd de nieuwe school in gebruik genomen en bestond de school 50 jaar.

Info


Vorm en materiaal
Het monument in de Zeevaartschool is een houten paneel met bovenin een bronzen embleem. De gedenkplaat is 2 meter 50 hoog en 1 meter breed.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'GEWIJD AAN
DE NAGEDACHTENIS VAN DE OUD-
LEERLINGEN DER "DE RUYTERSCHOOL"
DIE VOOR HET VADERLAND HUN
LEVEN LIETEN 1940-1945.'

Hieronder is in bronzen letters de namen van 174 omgekomen oud-leerlingen aangebracht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat hangt in het trappenhuis van de Zeevaartschool, gevestigd aan de Boulevard Bankert te Vlissingen.

Bron
Terugblikken, honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief