Menu

Winterswijk, plaquette voor 'Tante Riek'

Artiest: Gerrit Bolhuis (1908)
Winterswijk, plaquette voor 'Tante Riek'

Geschiedenis


De plaquette voor 'Tante Riek' in Winterswijk is opgericht ter nagedachtenis aan verzetsstrijdster Helena Theodora Kuipers-Rietberg.

Op 10 mei 1940 werd Winterswijk door de bezetter binnengevallen. Alle politieke partijen in de gemeente werden verboden, met uitzondering van de NSB. Er ontstond een grimmige verhouding tussen de NSB'ers en het verzet. Juist in deze gemeente, waar een groot deel van de bevolking sympathiseerde met de bezetter, is de grondslag gelegd voor de meest omvangrijke verzetsorganisatie van het land: de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers (L.O.).

Helena Kuipers-Rietberg (schuilnaam 'tante Riek') was medeoprichtster van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Samen met haar man, Piet Kuipers, zette zij zich vanaf 1941 in voor de hulp aan joodse onderduikers. Niet alleen zocht het echtpaar naar veilige schuilplaatsen in de Achterhoek, zij voorzagen onderduikers ook van bonkaarten en zij bezorgden het illegale blad Trouw. Om ervoor te zorgen dat het verzet grootschaliger werd opgezet dan op lokaal niveau, ging 'tante Riek' in 1942 een gesprek aan met dominee Slomp. In Driebergen was op dat moment al een vorm van organisatie rond de persoon van J. van Manen.

Op 25 november 1942 werd een eerste vergadering belegd door verschillende personen uit de omgeving van Driebergen. Op deze bijeenkomst riep dominee Slomp voor het eerst op tot verzet en pleitte hij voor een georganiseerde structuur hiervan. Deze vergadering was het officiële begin van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Door het werk van deze verzetsgroep konden ongeveer 300.000 mensen in Nederland zich aan de greep van de bezetter onttrekken.

'Tante Riek' werd op 23 augustus 1944 in het kamp Vught geïnterneerd. Op 6 september 1944 werd zij op transport gesteld naar het vrouwenkamp Ravensbrück, waar ze op 27 of 28 december 1944 overleed.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette voor 'Tante Riek' in Winterswijk is uitgevoerd in brons. Op de gedenkplaat is in reliëf het portret van verzetsstrijdster Helena Theodora Kuipers-Rietberg aangebracht.

Overige info


Locatie
De gedenkplaat bevindt zich op het gazon voor het voormalige woonhuis van 'tante Riek' aan de Willinkstraat te Winterswijk.

Bronnen
  • Gemeente Winterswijk
  • Vereniging 'Het Museum' te Winterswijk;
  • Bezienswaardigheden in Winterswijk van Willem Peletier en Wim Schepers (Gemeente Winterswijk, Stafbureau Voorlichting, 1995 );
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • In het voorbijgaan - kleine monumenten in Winterswijk van Willem Peletier en Henk Heinen (Winterswijk, 2002);
  • www.inghist.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief