Menu

Zeist, plaquette in de Noorderkerk

Zeist, plaquette in de Noorderkerk

Geschiedenis


De plaquette in de Noorderkerk te Zeist is opgericht ter nagedachtenis aan dertien gemeenteleden die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de dertien slachtoffers luiden:

J.F. Barends, A. Bijl, A.G.J. Elskamp, W.J. de Gooijer, J. Grootendorst, K. de Mildt, J.R. de Mildt, H. van Oel, J. Pomstra, A. Schaafsma, K. Schaafsma, W. Schmidt en A. Stramrood.

Oprichting
Voor het aanbrengen van een gedenksteen in beide kerken was een speciale commissie in het leven geroepen. De kerkeraad wilde de herinnering aan deze omgekomen gemeenteleden in stand houden door hun namen vast te leggen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1950 door de heren Gaastra en Van der Linde, leden van de Gereformeerde kerk. Diezelfde avond werd ook in de Gereformeerde Oosterkerk aan de Woudenbergseweg een soortgelijke dienst gehouden.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in de Noorderkerk te Zeist is uitgevoerd in wit marmer. De gedenkplaat is 80 centimeter hoog en 50 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
1940 1950

J.F. BARENDS
A. BIJL
A.G.J. ELSKAMP
W.J. DE GOOIJER
J. GROOTENDORST
K. DE MILDT
J.R. DE MILDT
H. VAN OEL
J. POMSTRA
A. SCHAAFSMA
K. SCHAAFSMA
W. SCHMIDT
A. STRAMROOD

OPENBARINGEN 14 : 13.'

Symboliek
Onder de namen staat op de plaat een verwijzing naar de bijbeltekst Openbaring 14:13: 'En ik hoorde een stem uit den hemel zeggen: 'Schrijf, zalig de doden, die in den Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.'

Overige info


Locatie
De plaquette hangt in de Gereformeerde Noorderkerk (ook wel Bergwegkerk geheten), gevestigd aan de Bergweg te Zeist.

Voor bezichtiging neemt u contact op met:
Kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk
030 - 691 60 72
geref.kerk.buro.zeist@hetnet.nl

Bronnen
  • Gemeente Zeist;
  • De heer R.P.M. Rhoen.
Voor meer informatie
Raadpleeg het register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekomen militairen en burgers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebbend en van militairen en burgers die in Zeist begraven liggen of gelegen hebben: www.rhoen.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief