Menu

Zwijndrecht, plaquette voor Kapitein C.S.Th. Rietbergen

Zwijndrecht, plaquette voor Kapitein C.S.Th. Rietbergen

Geschiedenis


De plaquette voor Kapitein C.S.Th. Rietbergen herinnert aan de gezagvoerder van het s.s. "Amstelland", van de Koninklijke Hollandsche Lloyd dat op 25 en 26 februari 1941 meerdere malen door een onderzeeboot en door vliegtuigen was aangevallen, waardoor het schip uiteindelijk zodanig werd getroffen, dat het verlaten moest worden.  Als laatste wilde hij zijn schip verlaten, doch kon zich halverwege de stormladder door oververmoeidheid niet meer vasthouden en viel in het water. Pogingen om hem weer bij bewustzijn te brengen waren tevergeefs. Kapitein Rietbergen werd postuum onderscheiden met de Bronzen Beer.

Oprichting
De heer J. Reinigeri, voorzitter van de woningstichting "Vooruitgang", die als stukscommandant "iets" van de oorlog op de Schelde gezien had en die ook aan de werf "De Schelde" te Vlissingen verbonden was geweest wilde de hele Nederlandse koopvaardij eren voor de zware offers, die ze van 1940-1945 had gebracht. De "Vooruitgang" nam in het voorjaar van 1965 het initiatief om haar in Zwijndrecht nog gedeeltelijk in aanbouw zijnde vijf flatgebouwen namen te geven van gezagvoerders ter koopvaardij, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op moedige wijze op zee het leven lieten voor hun vaderland. De heer M. Pronk, hoofd van de Afd. Documentatie bij het Directoraat-Generaal v.d. Scheepvaart te Den Haag verstrekte een aantal namen en informatie over deze Koopvaardij-officieren.

Onthulling
Op 10 mei 1965 werden in Zwijndrecht vijf plaquettes met de namen van Koopvaardij-officieren onthuld. C.P. Dekker (ss Merope), W. Horsman (ms Ondina) , Tj. Luidinga (ss Slamat), C. Rietbergen (ss Amstelland) en J. Stamperius  (ms Zaandam).

Info


Vorm en materiaal
De plaquette voor Kapitein W. Horsman in Zwijndrecht (gemeente Zwijndrecht) is vervaardigd uit metaal.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:
'KAPITEIN C. S. TH. RIETBERGEN
1889-1941
GEZAGVOERDER TER KOOPVAARDIJ
POSTUUM ONDERSCHEIDEN MET
DE BRONZEN LEEUW

VOERDE HET COMMANDO OVER HET
S.S. "AMSTELLAND" VAN DE KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.
HIJ KWAM OP 28 FEBRUARI 1941 OM HET LEVEN TOEN HIJ NA
EEN ZEEGEVECHT ZIJN ZINKENDE SCHIP ALS LAATSTE VERLIET.' 

Overige info


Locatie
De plaquette voor Kapitein C.S.Th. Rietbergen bevindt zich in de Kapitein Rietbergenflat te Zwijndrecht (gemeente Zwijndrecht). Deze flat maakt onderdeel uit van de vijf Kapiteinflats in de zeeheldenbuurt die vernoemd zijn naar vijf Koopvaardij-officieren. In iedere flat is een plaquette aanwezig die herinnert aan de betreffende officier.

Bron
Dhr. Willem Geluk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief