Vacature Directeur Indonesië (vacature gesloten)

De Oorlogsgravenstichting zoekt, per 1 oktober 2021 een directeur, voor haar kantoor in Indonesië . Hij/zij is verantwoordelijk voor het geven van de dagelijkse leiding aan de activiteiten van het Indonesische deel van de Oorlogsgravenstichting en draagt zorg voor een adequaat niveau van beheer en onderhoud voor de Nederlandse erevelden aldaar.

De directeur vertegenwoordigt in Indonesië de organisatie extern en ontwikkelt en onderhoudt hiertoe nauwe contacten met de Indonesische autoriteiten en de diplomatieke vertegenwoordiging.

 

Functie inhoud

 1. Het geven van de dagelijkse leiding aan de activiteiten van het Indonesische deel van de organisatie van de      Oorlogsgravenstichting.
 2. Het zorgdragen voor een adequaat niveau van beheer en onderhoud voor de Nederlandse erevelden in Indonesië.
 3. Het meewerken aan de organisatie van pelgrimsreizen naar Indonesië.
 4. Het extern vertegenwoordigen van de Oorlogsgravenstichting en het onderhouden van contacten. 
 5. Het – op verzoek – uitvoeren van grafopsporingen.
 6. Het draagvlak van het bestaan van de erevelden in Indonesië vergroten door:
   a.   het geven van presentaties lezingen en rondleidingen
   b.   het actief vergoten van relevante netwerken met als accent historie en toerisme,
   c.   gebruik social media, door het geven van lezingen en presentaties op scholen
 7. Het organiseren en het leveren van een bijdrage aan de herdenkingen op de erevelden.

Functie-eisen

 1. Academisch werk – en denkniveau;
 2. Leidinggevende capaciteiten;
 3. Goede contactuele eigenschappen;
 4. Kennis en ervaring met de Indonesische cultuur en werkwijze;
 5. Financieel- analytisch inzicht;
 6. Rapportage vaardigheid;
 7. Mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bereid zijn tot het leren van de Indonesische taal;
 8. Praktisch inzicht in civiele techniek;
 9. Affiniteit met automatisering;
 10. Kennis van en interesse in de geschiedenis van het Koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna, specifiek gericht op het gebied van Zuid-Oost Azië;
 11. Kennis van en ervaring met de Indonesische cultuur en werkwijze.

 

Salaris en Arbeidsovereenkomst (hierop is het Nederlands recht van toepassing)

 1. De Arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van vijf jaar met de mogelijkheid om deze te verlengen tot zes jaar, de benoeming geschiedt in volledige dienstbetrekking.
 2. Zowel werkgever als werknemer zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden gedurende de eerste twaalf maanden van het dienstverband. Daarna dient een opzegtermijn van 6 maanden in acht genomen te worden. De overeenkomst kan alleen tegen het einde van de maand worden opgezegd.
 3. Beloning volgens CAO Rijk schaal 12, (salarispeil juni 2020) maximaal € 5.710,80 bruto,  excl. 16,3 procent IKB (vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). 
 4. Aan de werknemer wordt de dienstwoning te Jakarta, zijnde eigendom van de Oorlogsgravenstichting,  ter beschikking, gesteld.
 5. De werknemer mag geen nevenbetrekking aanvaarden indien hij geen schriftelijke toestemming heeft van de werkgever.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae voor 15 april 2021 te richten aan: mevrouw K.A. Fernhout, kafernhout@ogs.nl

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.