Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Vrienden van de OGS is een zogenoemde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.

ANBI opgave Vrienden van de OGS 2016

ANBI Informatie Stichting Vrienden OGS

Officiële naam en publiek bekende naam
Stichting Vrienden van de OGS

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
RSIN: 8530.90.658
KvK: 58563369

Contactgegevens
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

070-3131080
info@vriendenogs.nl

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële en /of financiële hulp en/of het geven van andere ondersteuning aan de Oorlogsgravenstichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Door het verzenden van nieuwsbrieven aan de vrienden van de stichting, fundraising en publiekscampagnes geld in te zamelen om de Oorlogsgravenstichting in staat te stellen activiteiten uit te voeren die niet door subsidie gedekt worden. Hierbij kan gedacht worden aan het oprichten van monumenten voor oorlogslachtoffers zonder aanwijsbaar graf.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
- Voorzitter: C.G.J. Hilderink
- Penningmeester: C.N.J. Neisingh
- Secretaris: P. Steenmeijer

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actviteitenverslag
In november 2015 is gestart met het aanschrijven van begunstigers van de Oorlogsgravenstichting met als doel deze begunstigers Vriend van de Oorlogsgravenstichting te maken en daarmede hun bijdrage aan de Vriendenstichting ten goede te laten komen.

Daarnaast zijn verschillende fondsen aangeschreven om financiële steun te verwerven voor projecten welke door de Oorlogsgravenstichting worden uitgevoerd

 

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op

De website van de Oorlogsgravenstichting maakt gebruik van cookies. Hierdoor wordt onze website gebruikersvriendelijker en kunnen we u beter van dienst zijn.