Cultureel Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI)

Vrienden van de OGS is een zogenoemde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door de Belastingdienst gerekend tot de Culturele Goede Doelen. Welke vorm u ook kiest, iedere gift is fiscaal aftrekbaar.

ANBI opgave Stichting Vrienden van de OGS over het boekjaar 2022

Officiële naam en publiek bekende naam
Stichting Vrienden van de OGS
Stichting vrienden van de Oorlogsgravenstichting

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
RSIN: 8530.90.658
KvK: 58563369

Contactgegevens
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag

Postbus 85981
2508 CR Den Haag

070-3131080
vrienden@ogs.nl

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft tot doel het verlenen van materiële en /of financiële hulp en/of het geven van andere ondersteuning aan de Oorlogsgravenstichting.

Hoofdlijnen beleidsplan
Door het verzenden van nieuwsbrieven aan de vrienden van de stichting, fundraisingactiviteiten en publiekscampagnes geld in te zamelen om de Oorlogsgravenstichting in staat te stellen activiteiten uit te voeren die niet door subsidie gedekt worden. Hierbij kan gedacht worden aan het oprichten van monumenten voor oorlogsslachtoffers zonder aanwijsbaar graf, een bijdrage aan bepaalde campagnes of de incidentele aanschaf van benodigde materialen. Op de website van de Oorlogsgravenstichting is een onderdeel opgenomen met betrekking tot de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting (https://oorlogsgravenstichting.nl/vrienden).

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
- Voorzitter: T. van Diepenbrugge
- Penningmeester: P. van Heekeren
- Secretaris: F. Marcus
- Lid: W. den Beer Poortugael

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actviteitenverslag
In 2022 heeft de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting een financiële bijdrage geleverd aan een aantal projecten van de Oorlogsgravenstichting. Deze projecten zijn besproken in 3 vergaderingen en in de toelichting op de jaarrekening gespecificeerd. Bestuursleden waren aanwezig tijdens diverse herdenkingen in het kader van 4 mei.

ANBI FC
Menu