Adopteer een graf

De Stichting Respect Adoptie Oorlogsgraven zorgt sinds 2021 voor meer contact tussen de Oorlogsgravenstichting en adoptanten én tussen adoptanten onderling. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren als (online-) informatiebijeenkomsten en gezamenlijke bezoeken aan culturele instellingen. Lees er alles over op deze pagina.

Een belangrijk streven van de stichting is dat steeds meer mensen een Nederlands oorlogsgraf adopteren. Met de adoptanten wil de stichting een community creeëren waarin men elkaar ontmoet en van elkaar leert. Hier wordt ook scholing aangeboden, bijvoorbeeld een workshop genealogisch onderzoek. Naast online- worden ook fysieke contactmomenten georganiseerd, zoals een bezoek aan het herdenkings- en educatiecentrum bij Nationaal Ereveld Loenen.

Meer weten? Of wilt u een graf adopteren? Mail naar: adoptie@ogs.nl en sluit je aan op Facebook.

Waarom adopteren?

Veel van de oorlogsgraven in Nederland worden nog regelmatig bezocht door nabestaanden. Veel andere graven niet, omdat er geen nabestaanden meer zijn. Omdat wij niet willen dat de mensen in deze graven vergeten worden, bieden wij de mogelijkheid een van deze graven te adopteren.

Wat houdt het in

Als u een graf adopteert, vragen wij u het graf af en toe te bezoeken en er bloemen te leggen, bijvoorbeeld op 4 mei. Daarnaast kunt u ons helpen het verhaal van het oorlogsslachtoffer te achterhalen en aan te vullen op onze website. Aan adoptie zijn geen kosten verbonden. U kunt kiezen voor een oorlogsgraf op een van de Nederlandse erevelden of voor een oorlogsgraf bij u in de buurt.

RGF200503 1084

Social media

Ontdek meer over het adopteren van oorlogsgraven via de Facebookpagina van Respect Stichting Adoptie Oorlogsgraven.

Menu