Steun ons

Als het afgelopen jaar ons iets heeft laten zien, is dat de discussie over oorlog en vrede nog steeds actueel is. De oorlog in Oekraïne heeft de oorlog weer aan de drempel van Europa gebracht. De Oorlogsgravenstichting verzorgt al 75 jaar de graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers over de hele wereld. Hun verhalen en hun offers hebben ons geleerd dat het bij herdenken niet alleen gaat om terug kijken maar juist om lering te trekken uit wat er toen mis ging. Daarom zetten wij ons in om deze verhalen te blijven vertellen en jongeren en ouderen aan het denken te zetten over de lessen die zij in zich dragen.

Een van die lessen is dat vrede vaak verloren gaat lang voordat een oorlog begint. De vrede die voor ons zo vanzelfsprekend is. De vrede bewaren lijkt zo simpel, maar dat is het niet. Vrede vraag inzet van ons allemaal. Iedere dag. Vrede vergt moed.

Steun ons
Het is onze missie de verhalen van de Nederlandse oorlogsslachtoffers door te vertellen aan jonge mensen. Hen te laten nadenken hoe zij kunnen bijdragen aan een vredige samenleving. Wij doen dit door een brug te bouwen tussen verleden en heden. Wilt u ons daarbij helpen? U steunt ons werk via de Vrienden van Oorlogsgravenstichting.

Steun de Vrienden van OGS op de manier waarop u wilt. Het geld gaat naar projecten die als doel hebben om de verhalen van oorlogsslachtoffers levend te houden en aan de hand daarvan een bijdrage te leveren aan het actief nadenken over thema's als vrede en veiligheid.

Let op: De Stichting Vrienden OGS is een Culturele Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) . U krijgt daarom extra fiscaal voordeel over uw gift, periodieke schenking, erfstelling en legaat.

Donaties investeren we volledig in projecten van de Oorlogsgravenstichting, zoals de jubileumactiviteiten in het kader van haar 75-jarig bestaan. De Stichting Vrienden OGS ziet erop toe dat alle ontvangen bijdragen juist worden besteed.

Ga voor jaarverslagen en nieuwsbrieven naar www.oorlogsgravenstichting.nl/publicaties.

Wilt u ons graag steunen? Dat kan op onderstaande manieren.


RGF190504 2472

Word Donateur

Als donateur steunt u de Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting met een structurele jaarlijkse bijdrage aan de projecten van de Oorlogsgravenstichting.

Klik hier om u aan te melden.

Doe een gift

De meest eenvoudige manier om het werk van de Oorlogsgravenstichting te steunen is door een eenmalige of periodieke gift te doen. Dit gaat eenvoudig met onze geef-functie.

Lees meer

De Oorlogsgravenstichting in uw testament

Het is ook mogelijk ons later te steunen en de Vrienden van de OGS opnemen in uw testament. Dan weet u zeker dat u later bijdraagt aan het levend houden van de verhalen van onze oorlogsslachtoffers en het blijvend betrekken van jongere generaties.

Lees meerEreveld028

Sponsor ons als bedrijf

Ook als bedrijf of instelling kun u ons steunen. Dit kan door de adoptie van verhalen, bijvoorbeeld van oud-medewerkers, door het steunen van een project of het geven van structurele steun aan het werk van de Oorlogsgravenstichting.

Lees meer

ANBI FC
Menu