Organisatie

De Oorlogsgravenstichting is gevestigd in Den Haag. Ons team bestaat uit 26 mensen die werkzaam zijn in Den Haag, op de Grebbeberg (in Rhenen), in Loenen (bij Apeldoorn) en vanuit Zoetermeer en Amersfoort.

Onze werkzaamheden in Indonesië worden gecoördineerd vanuit het kantoor in Jakarta. Daar zorgt een klein team ondersteund door bijna 120 Indonesische medewerkers voor het beheer en onderhoud van de zeven Nederlandse erevelden in Indonesië.

De Oorlogsgravenstichting werkt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Bestuur

Het bestuur van de Oorlogsgravenstichting bestaat uit een bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Advies

 

Bestuurder

Algemeen Directeur: T.W.B. Vleugels

 

Raad van Toezicht

President: Mr. J.P.H. Donner 
vice-president van de Raad van State

Vicevoorzitter: J.A. van Diepenbrugge
luitenant-generaal der Koninklijke Landmacht b.d

Jhr. W.L. den Beer Poortugael

Mevrouw drs. M.R. Van Lanschot-Van Vloten

T. Yocarini

Drs. E.H. Wellenstein

 

Raad van Advies

Mevrouw Drs. A.Th.B. Bijleveld – Schouten
Commissaris van de Koning in Overijssel namens het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Drs. W.A. van Ee
Directeur Consulaire Zaken en Migratiebeleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Drs. C. van der Burg
Directeur-Generaal Langdurige Zorg namens het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koning in Gelderland

Mr. M. Gazenbeek
plv. SG van het Ministerie van Defensie

Mr. G.J. de Graaf
Oud-senator Eerste Kamer

Mr. E.F. Jacobs
Oud-ambassadeur

Mevrouw mr. S.M.L.M. Spoor
Advocaat-generaal Ressortsparket Amsterdam

Mr. D. van Putten
Luitenant-generaal b.d. der Koninklijke Marechaussee b.d. 

Drs. J.H. Wehren
Luitenant-generaal b.d. der Koninklijke Luchtmacht b.d.

A.G. van Ede
Luitenant-generaal der Mariniers b.d.

 

 

 

Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op