De Oorlogsgravenstichting in uw testament

Het is ook mogelijk ons later te steunen en de Vrienden van de Oorlogsgravenstichting op te nemen in uw testament. Dan weet u zeker dat u later bijdraagt aan het levend houden van de verhalen van onze oorlogsslachtoffers en het blijvend betrekken van jongere generaties.

In een testament kunt u een erfgenaam aanwijzen of een legaat opnemen. U kunt de Vrienden van de Oorlogsgravenstichting tot (mede-)erfgenaam benoemen. Met een legaat bepaalt u precies welk deel van uw erfenis u nalaat.

Persoonlijk advies
Wilt u graag persoonlijk advies over uw nalatenschap aan de Vrienden van de Oorlogsgravenstichting? Wilt u weten wat de Oorlogsgravenstichting kan doen met uw nalatenschap? Of wilt u graag een oriënterend gesprek? Stuur dan een e-mail naar vrienden@ogs.nl of bel met 070-3131080.

Notaris
Een notaris - die u zelf kiest - geeft uitgebreid advies over het opmaken van een testament. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur terecht bij de notaristelefoon, 0900 - 346 93 93 (€ 0,80/min). Uitgebreide informatie vindt u ook op www.notaris.nl.

Wilt u de Vrienden van de Oorlogsgravenstichting opnemen in uw testament, dan kunt u de volgende gegevens gebruiken:

Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting
Zeestraat 85
2518 AA DEN HAAG
IBAN: NL75INGB0006755787
t.n.v. Stichting Vrienden OGS

Menu