Gedenkboeken

130.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers hebben geen graf. Toch willen we niet dat hun namen worden vergeten. Om hiervoor te zorgen zijn al deze namen opgenomen in 42 gedenkboeken. Deze boeken worden bewaard en tentoongesteld in de Kapel op Nationaal Ereveld Loenen. Iedere dag slaat de beheerder van het ereveld één bladzijde om.

RGF110304 1055

42 Delen

Deel 1 1.843 namen van slachtoffers in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Deel 2 1.587 namen van slachtoffers in de concentratiekampen Auschwitz, Buchenwald, Grosz-Rosen, Lublin, Mittelbau, Ravensbrück, Sachsenhausen, Sobibor, Stutthof, Theresienstadt en Warschau. De Joodse slachtoffers zijn opgenomen in de delen 4 t/m 33.

Deel 3 1.639 namen van slachtoffers in het concentratiekamp Mauthausen.

Deel 4 t/m 33 Ruim 100.000 namen van Nederlandse en met asiel in Nederland verblijvende Joodse oorlogsslachtoffers. Velen zijn omgekomen in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, Buchenwald, Sobibor en Theresienstadt.

Deel 34 2.455 namen van slachtoffers in het concentratiekamp Hamburg-Neuengamme.

Deel 35 526 namen van slachtoffers in de concentratiekampen Dachau, Flossenbürg en Natzweiler.

Deel 36 1.426 namen van slachtoffers in de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, alsmede de namen van diegenen die elders in Nederland zijn omgekomen, maar van wie de plaats van begraven niet bekend is.

Deel 37 765 namen van overige in Duitsland omgekomen landgenoten, zonder aanwijsbare laatste rustplaats.

Deel 38 en 39 6.067 namen van Nederlanders die boven of op zee zijn omgekomen.

Deel 40 en 41 6.788 namen van Nederlandse oorlogsslachtoffers die omkwamen in Azië.

Deel 42 Supplement op alle delen: 2.125 namen.

Deel 43 is in bewerking.

Menu