Consuls

AssetPlanner - update februari 2024

Binnen de Oorlogsgravenstichting zijn we bezig met het vervangen van de huidige onderhoudsmodule, waarin jullie ook de rapportages invoeren. Via deze mail willen wij jullie graag op de hoogte houden van de stand van zake.

Het systeem dat wij gaan gebruiken heet AssetPlanner en wordt door de Canadese softwareontwikkelaar Ameresco gebouwd. Een systeem dat samen met de Canadese afdeling van het CWGC (Commonwealth War Graves Commission) is ontwikkeld en die nu op maat wordt gemaakt voor de Oorlogsgravenstichting.

Op dit moment staan alle gegevens van de gemeenten, begraafplaatsen en de slachtoffers in het nieuwe systeem, evenals de vragen die wij straks gaan gebruiken tijdens de inspecties met rapportages. Eind van februari gaan we binnen ons team de mobiele app uitproberen in het veld, om te kijken of dat wat we bedacht hebben ook klopt en vraagstellingen juist omschreven zijn.

Hierbij maken we ook gebruik van de kennis van drie consuls (Theo Jansen; gemeente Bronckhorst, Gert van Dijk; gemeente Bergen en Jos Haverkamp; gemeente Arnhem), zij kijken met een andere blik naar het systeem dan wij als organisatie.

Op het moment dat dit allemaal klopt, gaan we het uitdragen naar jullie toe. Hiervoor hebben we Nederland opgedeeld in drie regio’s en wel Noord, Midden en Zuid, gelijk aan de regio’s voor (school-) vakanties. Dit gaan wij doen middels een onlinetraining.

Tijdens onze volgende update in maart delen we de exacte tijdsloten mee en vragen elke consul in de desbetreffende periode beschikbaar te zijn. Het is de bedoeling dat aansluitend aan de training de inspecties worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat we geen dubbel werk creëren en dat elke consul de juiste begeleiding krijgt m.b.t. het in gebruik nemen van het nieuwe systeem. Vragen we jullie tot zeker aan Hemelvaart (9 mei) geen nieuwe inspecties uit te voeren om niet onnodig informatie in het oude systeem te zetten. De inspectie voor 2024 wordt in het nieuwe systeem uitgevoerd zodat we de nieuwe AssetPlanner zo goed mogelijk gevuld te krijgen.

Consuls van de Oorlogsgravenstichting

Om de instandhouding en het onderhoud van het Nederlandse oorlogsgraf op meer dan 1.300 plaatsen in Nederland zo goed mogelijk te organiseren, doet de Oorlogsgravenstichting een beroep op de 'consul' binnen de gemeente. De consul is meestal een medewerker van de gemeente die optreedt als vertegenwoordiger van de Oorlogsgravenstichting. De consul wordt officieel benoemd door de burgemeester.. Er zijn bijna 400 consuls in Nederland.

Taken

De taken van de consul houden in:

  • Op de hoogte zijn van de ligging van de oorlogsgraven in de gemeente en contact onderhouden met de administratie van de (bijzondere) begraafplaats(en) in de gemeente.
  • Het jaarlijks inspecteren van alle oorlogsgraven in de gemeente en het rapporteren daarover, inclusief foto's, aan de Oorlogsgravenstichting.
  • Het tijdig informeren van de Oorlogsgravenstichting over plannen tot bijzetting in - en ruiming van oorlogsgraven, herinrichting van begraafplaatsen etc..
  • Het begeleiden van de medewerkers van de Oorlogsgravenstichting bij hun periodieke controlebezoek.
  • Het actief onder de aandacht brengen van de activiteiten van de Oorlogsgravenstichting, eventueel in samenwerking met de gemeentelijke afdeling Voorlichting, van de lokale bevolking. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor de scholen in de gemeente.

Daarnaast organiseert de Oorlogsgravenstichting twee maal per jaar een bijeenkomst voor haar consuls om hen te informeren over de actuele ontwikkelingen en onderlinge kennisuitwisseling.

Menu