Treinreizen naar Duitsland en Salzburg

Familieleden van in Duitse gevangenschap omgekomen gedeporteerde Nederlandse burgers kunnen één maal per jaar kosteloos per trein het graf of de gedenkplaats van hun familieleden bezoeken in Duitsland of op Nederlands Ereveld Salzburg in Oostenrijk. In Salzburg bevindt zich een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de in het concentratiekamp Mauthausen omgekomen Nederlanders. De voorwaarden voor deze regeling zijn vastgelegd in de tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten Oorlogsgravenovereenkomst.

Het is sinds 20217 niet meer mogelijk te reizen via Enschede-Gronau, Nieuwe Schans-Weener en Heerlen-Herzogenrath. Dit komt door de overname van deze trajecten door vervoerder Arriva. De NS kan daardoor geen tickets meer voor dit traject afgeven.

Familieleden die gebruik willen maken van deze regeling krijgen vervoersbewijzen (1e klas) voor deze reis. U kunt de tickets uiterlijk twee weken voor vertrek aanvragen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Eventuele reserveringen dient u zelf te regelen via www.nsinternational.nl of via NS International Service Center (telefoonnummer 030-2300023).

Duitslandreis
Menu