Er zijn 3 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Evert Jan
24-08-1913
13-05-1940

Jan Willem
20-12-1915
14-11-1944

Hendrik
19-11-1917
13-05-1940

Menu