Er zijn 4 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Jan David
08-1945

Willem
29-04-1915
10-03-1944

Junius
16-09-1922

Willem Jozef
18-08-1911
30-07-1945

Menu