Er zijn 5 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Metske
27-03-1925
10-03-1948

Rijkele
15-01-1866
04-02-1945

Willem
19-01-1920
16-01-1945

Rinze Bonne
22-02-1923
29-08-1943

Wieger
30-04-1893
12-03-1945

Menu