Er zijn 34 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Gerard Douwe
19-01-1917
10-05-1940

Hartog
07-08-1918
30-06-1943

Richard
20-05-1927
15-07-1949

Jacobus
11-05-1921
22-03-1945

Antoon
15-10-1927
20-01-1948

Aloysius Carolina
06-09-1920
17-10-1944

Levie
25-05-1922
30-04-1943

Bote Izaäk
11-12-1920
17-04-1943

Hendrik Willem
13-01-1924
28-07-1947

Josephus Leonardus
03-06-1925
25-01-1946

Herman Erich
14-09-1923
18-02-1945

Hendrik Franz
10-06-1926
31-10-1940

Hubert
02-07-1919
10-05-1940

Marcel Elbert Jozef Marie
27-06-1914
11-08-1944

Willem Hendrik
19-02-1925
28-01-1945

Magdalena Gertruda
14-09-1922

Johannes Antonius
27-12-1932
03-08-1944

Karel Joseph
31-01-1916
04-10-1944

Maria Gertrud
07-11-1854
09-02-1943

Willem
03-01-1917
31-03-1943

Menu