Er zijn 42 resultaten
Achternaam
Voornaam
Geboren
Overleden
Petrus Hendrik
31-10-1913
05-03-1945

Johannes Hendrikus
01-07-1921
12-12-1944

Menu