Amstelveen, 'Indië-monument'

Artiest:Ella van de Ven (10-09-1945)
Amstelveen, 'Indië-monument'

Geschiedenis


Het 'Indië-monument' in Amstelveen is opgericht ter nagedachtenis aan de twee miljoen mensen die zijn omgekomen ten gevolge van de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië.

Oprichting
In de jaren negentig heeft een delegatie uit Japan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een krans gelegd bij het 'Indië-monument' in Den Haag. Kort daarna werd een gebaar naar de slachtoffers gemaakt in de vorm van een schadeloosstelling. Dit alles was aanleiding om in Amstelveen ook een 'Indië-monument' op te richten. Om dit monument te realiseren is de Stichting Indië Monument Amstelveen opgericht. Het Stichtingsbestuur bestond uit: mevrouw E.P.A. Thomson, voorzitter; mevrouw E. Lonissen, secretaris; de heer B.J. Diazoni, penningmeester; de heer H.W.R. Schild, lid; de heer Ch. Van de Poel, lid en de heer mr. R.A. van Beugen, lid.

Onthulling
Het monument is onthuld op 8 december 1994 door de heer R. Boekholt (Brigade Generaal B.D. en tevens voorz. Stichting Herdenking 15 augustus 1945), de heer mr P.J.H. Jonkman (secr. gen. van het permanente Hof van Arbitage), de heer P. van den Heuvel ( wethouder Cultuur van de gemeente Amstelveen), mevrouw J. Stolk (auteur, vertegenwoordiger van de tweede generatie) en mevrouw E.P.A. Thomson (voorz. Stichting Indië Monument Amstelveen). De Stichting is statutair opgeheven op 11 september 1995. Ceremoniemeester was de heer N. Gerharz (Luitenant Kolonel der Jagers B.D.).

Info


Vorm en materiaal
Het 'Indië-monument' in Amstelveen bestaat uit twee objecten van brons, waar de bezoeker tussendoor kan lopen. Links een gebogen, dicht segment met in reliëf een aantal mensenfiguren. Rechts een gebogen, open segment met een beeldengroep. Wanneer de bezoeker tussen beide delen staat, kan men zich spiegelen in het verleden. Het geheel is geplaatst op een cirkelvormige grondplaat van witte natuursteen. Het gedenkteken is 2 meter 50 hoog, 5 meter breed en 5 meter diep.

Teksten
De tekst op het dichte segment aan de linkerkant luidt:

'N SPIEGEL
HET VERLEDEN
DE TOEKOMST
WEERSPIEGELING
WIJ WAREN ER
WIJ ZIJN HIER
HEDEN
TEZAMEN
BIJEEN.'

De tekst op het open segment aan de rechterkant luidt:

'8 DECEMBER 1941
NED-OOST-INDIË IN OORLOG
STRIJD
BEZETTING
BEVRIJDING...?
ALLEN DIE GINDS HET LEVEN LIETEN
GEDENKEN WIJ.'

Symboliek
Ontwerpster Ella van de Ven heeft de symboliek van dit gedenkteken als volgt omschreven: 'Het linkergedeelte bestaat uit een groep mensen in reliëf en stelt het verleden voor. Daaronder zit een gedeelte dat is gepolijst, zodat het spiegelt. Het rechterdeel beeldt een grote groep mensen uit die terugkomt. Zij zijn niet in reliëf gemaakt, maar figuratief.'

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst bij de zij-ingang van het C.P. Broersepark, gelegen aan de Molenweg te Amstelveen.

Bronnen


Voor meer informatie


  • Amstelveen toen en nu in foto's van Evert Zuiderent (2000). ISBN 90-76254-22-2, NUGI 480;
  • Het ontstaan van een monument, in te zien bij het Historisch archief gemeente Amstelveen, 020 - 540 45 15;
  • De website van de ontwerpster van het monument: www.ellavandeven.com
Menu