Menu

Amsterdam, plaquette aan de Zuiderkerk

Artiest: Martijn Luns (typografie)
Amsterdam, plaquette aan de Zuiderkerk

Geschiedenis


De plaquette aan de Zuiderkerk in Amsterdam herinnert aan de inrichting van de Zuiderkerk als tijdelijke Gemeentelijke Dodenbewaarplaats. Wegens een ongekend hoog sterftecijfer konden de lichamen niet allemaal direct begraven worden.

Na oktober 1944 steeg het sterftecijfer onder de Amsterdamse bevolking schrikbarend, wegens een groot gebrek aan voedsel. Doordat de bezetter paarden, auto's en andere vervoersmiddelen vorderde ontstonden er grote transportproblemen. Begraven binnen de wettelijke termijn van vijf dagen was niet meer mogelijk. Ook was er vrijwel geen hout aanwezig om doodskisten te maken. Het Gemeentelijk Bureau voor Lijkbezorging werd op 30 januari 1945 opgericht om de achterstand in te halen. De Zuiderkerk werd ingericht als Gemeentelijke Dodenbewaarplaats.

Het grootste aantal doden dat op één dag in de Zuiderkerk lag was 135, meestal was het ongeveer 50. In augustus 1945 waren de problemen grotendeels opgelost en kon de Zuiderkerk gesloten worden.

Info


Vorm en materiaal
Op de plaquette aan de Zuiderkerk in Amsterdam is een tekst aangebracht.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'VAN FEBRUARI TOT AUGUSTUS 1945 WAS DEZE KERK
DE GEMEENTELIJKE DOODENBEWAARPLAATS.
DOOR ONTBERING, HONGER EN DUITS GEWELD STIERVEN
TE AMSTERDAM IN HET LAATSTE OORLOGSJAAR
MEER MENSEN DAN BEGRAVEN KONDEN WORDEN.
HIER WAS HUN TIJDELIJKE RUSTPLAATS.'

Overige info


Locatie
De plaquette bevindt zich aan de gevel van de Zuiderkerk aan het Zuiderkerkhof 72 te Amsterdam.

Bron
Vertel de verhalen van Frans Heddema en Margit Willems (Stadsdeel Amsterdam-Centrum, 2005). ISBN 90-9019166-6.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief