Bergambacht, oorlogsmonument

Bergambacht, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard) is opgericht ter nagedachtenis aan elf medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog of in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de elf slachtoffers luiden:

Willem Baas, Pieter Marinus Berkouwer, Hendrik Boer, Teunis de Bruijn, Cornelis van der Hee, Leendert Huisman, Sijbrand Kamer, Pieter Kool, Evert Langerak, Jan Marinus van Wijk, Jan van der Woude.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949.

Onderhoud
Het monument wordt sinds 2013 jaarlijks door leerlingen van de basisscholen Kiezel & Kei en De Ark schoongemaakt.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Bergambacht (gemeente Krimpenerwaard) is een gemetselde gedenkmuur, waarop drie plaquettes zijn aangebracht. Het gedenkteken is 1 meter 75 hoog, 1 meter 10 breed en 20 centimeter diep.

Teksten
De tekst op de middelste plaat luidt:

'10 MEI 1940 - 5 MEI 1945
TER NAGEDACHTENIS AAN DEGENEN
DIE HET LEVEN LIETEN
TEN GEVOLGE VAN DE DUITSE BEZETTING

BERKOUWER, PIETER MARINUS 18/9 '18
HUISMAN, LEENDERT 11/2 '18
VAN WIJK, JAN MARINUS 26/1 '22
VAN DER WOUDE, JAN 28/6 '23
DE BRUIJN, TEUNIS 19/7 '23
KAMER, SIJBRAND 12/1 '89
KOOL, PIETER 15/9 '22
VAN DER HEE, CORNELIS 27/12 '22 / 16/4 '04
BOER, HENDRIK 20/12 '95'.

De tekst op de linkerplaat luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN
EVERT LANGERAK
GEB. 5 NOV. 1925
DIE IN DIENST VAN HET VADERLAND
IN INDONESIË HET LEVEN LIET
OP 8 OCT. 1947'

De tekst op de rechterplaat luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN
WILLEM BAAS
GEB. 2 MEI 1927
DIE IN DIENST VAN HET VADERLAND
IN INDONESIË HET LEVEN LIET
OP 29 SEPT. 1949'.

Overige info


Bronnen

Menu