Menu

Cimahi, Ereveld Leuwigajah

Cimahi, Ereveld Leuwigajah

Geschiedenis


Het Ereveld Leuwigajah in Cimahi in Indonesië is gelegen op een braakliggend terrein achter de gemeentelijke begraafplaats. Tijdens de bezettingsjaren werd dit terrein gebruikt door de Japanse soldaten om de gesneuvelde soldaten en gevangenen uit de nabijgelegen interneringskampen te begraven.

Na de oorlog is het terrein ingericht als begraafplaats, waarna er vele herbegrafenissen hebben plaatsgevonden. Pas op 20 december 1949 heeft de Nederlandse overheid deze begraafplaats aangemerkt als ereveld.

Begin jaren zestig zijn er veel soldaten op dit ereveld herbegraven toen er tien erevelden zijn opgeheven. De slachtoffers van onderstaande zes erevelden zijn begraven in Cihami:

  • ereveld Muntok (1960);
  • ereveld Padang (1962);
  • ereveld Tarakan (1964);
  • ereveld Medan (1966);
  • ereveld Palembang (1967);
  • ereveld Balikpapan (1967).

De gesneuvelden die op de vier andere begraafplaatsen lagen zijn herbegraven op Ereveld Ancol. Na alle herbegravingen telt deze begraafplaats nu 5.200 graven. Ereveld Ancol is een van de grootste erevelden in Indonesië en het grootste ereveld in beheer van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.  

De Yunyo Maru-gedenksteen werd op 18 september 1984 onthuld. De gedenksteen is geschonken door de Stichting Herdenking Yunyo Maru, ter gedachtnis van alle slachtoffers die in 1942-1945 tijdens de zeetransporten in Oost-Azië omkwamen.

Info


Vorm en materiaal
Op het Nederlandse ereveld Leuwigajah te Cimahi bevinden zich ruim 5.200 Nederlandse graven. Veel van de gesneuvelde mensen waren lid van de landmacht. 

Op het ereveld bevinden zich twee monumenten. Het eerste monument is een tombe met daarop een gedenkplaat bij de ingang van het ereveld. Het tweede monument is de Yunyo-Maru gedenksteen.

Teksten
Op de lange zijde van de tombe staat het devies van de legergravendienst in gulden letters:

"HUN GEEST HEEFT OVERWONNEN"

Op de andere lange zijde staat het motto van de Oorlogsgravenstichting:

"OPDAT ZIJ MET EERE MOGEN RUSTEN"

Op de bovenkant is een gedenkplaat aangebracht met de tekst:

'TER EERBIEDIGE NAGEDACHTENIS
AAN DE VELE ONGENOEMDEN DIE
HUN LEVEN OFFERDEN EN NIET
RUSTEN OP DE EREVELDEN'

Aan de kant van het veld staat dezelfde tekst in het Indonesisch:

'UNTUK MENGENANG DENGAN
HORMAT MEREKA YANG TAK
DISEBUT TETAPI TELAH
MENGORBANKAN DIRINYA
DAN TIDAK BERISTIRAHAT
DI TAMAN-TAMAN KEHORMATAN'

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief