Menu

Delden, 'De Schreeuw'

Artiest: Riemko Holtrop (1914-1996)
Delden, 'De Schreeuw'

Geschiedenis


Het monument 'De Schreeuw' in Delden (Hof van Twente) is opgericht ter nagedachtenis aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen en waarschuwt tegen het gevaar van oorlog.Oprichting Eind 1999 nam de gemeenteraad van de stad Delden een voorstel aan om hfl. 50.000,- beschikbaar te stellen voor een oorlogsmonument. Oorspronkelijk voor de joodse oorlogsslachtoffers, maar na enige discussie werd besloten dat het een monument moest worden voor alle oorlogsslachtoffers. Na aanleiding van publicaties nam mevrouw Holtrop contact op met de gemeente, aangezien zij in het bezit was van het beeld ‘De Schreeuw’ dat haar man Riemko Holtrop destijds had gemaakt voor de gemeente Rotterdam. Zoals bekend koos Rotterdam voor ‘De Verwoeste Stad’ van Zadkine. De gemeente Delden was heel blij met het aanbod van mevrouw Holtrop, mede omdat de kunstenaar vele jaren inwoner van Delden is geweest. De werkgroep die voor het totstandkoming van het oorlogsmonument werd gevormd, realiseerde zich al snel dat het beschikbare budget niet voldoende was. Het coöperatiefonds Rabobank Midden Twente en het Prins Bernhard Cultuurfonds waren echter bereid het resterende bedrag beschikbaar te stellen, zodat met de uitvoering kon worden begonnen. Hoewel diverse plekken de revue passeerden werd uiteindelijk besloten het beeld voor het voormalige stadhuis te plaatsen. Een plek midden in de stad, waar er dagelijks vele mensen mee geconfronteerd worden.Onthulling Het monument is onthuld op 18 oktober 2003 door burgemeester A.Th.B. Bijleveld en mevrouw Kitty Holtrop. Aansluitend legde de burgemeester in haar toespraak de nadruk op het feit dat het beeld aandacht vraagt voor alle oorlogsslachtoffers, want hoewel er na de oorlog steeds weer de vaste overtuiging is dat iets dergelijks nooit meer mag gebeuren, is dat tot nu toe niet gelukt. Oorlog is helaas van alle tijden. Vervolgens gaf mevrouw Holtrop weer wat haar man had bewogen bij de totstandkoming van het beeld. Zij illustreerde haar betoog met een gedicht van H.H. ter Balkt dat naadloos aansloot bij wat het beeld tot uiting brengt. Mevrouw Holtrop stond ook stil bij het leed dat de vele kinderen en jonge mensen door een oorlog wordt aangedaan.

Info


Vorm en materiaal Het monument 'De Schreeuw' in Delden (Hof van Twente) is een bronzen beeld van een vrouw met haar gestorven kind. Het beeld is geplaatst op een stenen voetstuk. Het gedenkteken is 1 meter 50 hoog, 50 centimeter breed en 50 centimeter diep.Tekst De tekst op het voetstuk luidt:'TER NAGEDACHTENIS AAN DE DELDENSE OORLOGSSLACHTOFFERS 1940 - 1945RIEMKO HOLTROP "DE SCHREEUW".Symboliek Het beeld geeft uiting aan het leed dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geleden hebben en nog steeds lijden. In de beschutting van een grote boom, die haast troostend zijn takken uitstrekt, roept het beeld op tot bezinning.

Overige info


Locatie Het monument is geplaatst voor het voormalige stadhuis, gelegen aan het Ressingplein te Delden (Hof van Twente).Bronnen
  • Mevrouw K. Holtrop;
  • Gemeente Delden;
  • Hof Weekblad van 22 oktober 2003.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief