Menu

Den Haag, plaquette in het NS-station (3)

Artiest: Ir. H.G.J. Schelling, dhr. Winkelman
Den Haag, plaquette in het NS-station (3)

Geschiedenis


De plaquette in het NS-station te Den Haag is aangebracht ter nagedachtenis aan twee personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De naam van de twee slachtoffers luiden:

L. Bouthoorn en D. Verschoor.

Oprichting
Het is een daad van piëteit geweest dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft besloten alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon van de oorlogsslachtoffers.

Onthulling
Het monument is onthuld op 16 juli 1948.

Info


Vorm en materiaal
De plaquette in het NS-station te Den Haag is uitgevoerd in brons.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER GEDACHTENIS
AAN HEN DIE VIELEN
1940 - 1945
L. BOUTHOORN
D. VERSCHOOR'.

Symboliek
Onder de namen is een afbeelding van een gevleugeld wiel aangebracht. Dit is het voormalige symbool van de Nederlandse Spoorwegen. Het gedenkteken is een uniforme plaquette die is aangebracht in 110 Nederlandse stationsgebouwen. De namen van de omgekomen personeelsleden staan ook vermeld op het 'Monument voor het Gevallen Spoorwegpersoneel' te Utrecht.

Wijzigingen
De gedenkplaat hing oorspronkelijk in het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Voorschoten. De plaat is verplaatst naar de gevel van de rondgang op de eerste verdieping van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen te Den Haag. In 2018 is het monument verplaatst van de gevel van de rondgang op de eerste verdieping van het station naar de stationshal naast het buitenterras van de Starbucks. De reden hiervoor was de vernieuwing van het station. De NS wilde de plaquettes een prominentere plek geven.

Overige info


Locatie
De plaquette bevindt zich in de stationshal naast het buitenterras van de Starbucks.

Bronnen

  • Nederlandse Spoorwegen;
  • Victor Lansink. Website Aan hen die vielen;
  • Mars et Historia van september/oktober 1981 - nr. 5, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief