Menu

Druten, 'Sint-Joris en de draak'

Artiest: Jac Maris (ontwerp), Carel Dericks (ontwerp), Dericks & Geldens (uitvoering)
Druten, 'Sint-Joris en de draak'

Geschiedenis


Het monument 'Sint-Joris en de draak' in Druten is opgericht ter nagedachtenis aan tien militairen (uit Druten, Afferden, Deest en Puiflijk) die in de meidagen van 1940 op de Grebbeberg in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

Oprichting
Op 7 januari 1946 vroeg een burgercomité uit Druten aan het gemeentebestuur toestemming om een oorlogsmonument op te richten dat ontworpen zou worden door Carel Dericks jr. sinds
enkele jaren Jac Maris naast Carel Dericks als maker van het monument wordt genoemd. Die toeschrijving is afkomstig van het 4-mei comité in Druten. De reden voor die toeschrijving is dat Dericks les heeft gehad van Maris en regelmatig contact met hem had, zodat met betrekking tot een aantal werken moeilijk
vast te stellen is of Maris daarbij wel of niet betrokken was.

Onthulling
Het monument is onthuld op 11 mei 1946.

Info


Vorm en materiaal
Het monument 'Sint-Joris en de draak' in Druten is een bronzen reliëf van een mannenfiguur op paard met aan zijn voeten een gevelde draak. Het reliëf is geplaatst op een voetstuk van rode baksteen met twee ingemetselde plaquettes van zwarte natuursteen.

Tekst
Op de voorplaat is een gedicht van Anton Coolen aangebracht:

'DIE AAN DE GREBBE VIELEN
WEERHIELDEN NIET DEN DRAAK
MAAR SCHONKEN HET BEZIELEN
DER VOORTGEZETTE TAAK
VAN WIE VERBORGEN STREDEN
TEGEN DIT BOOS GEWELD
IN 'T VUUR DEN DOOD DOORLEDEN
TOT HET MOSTER LAG GEVELD.
EN HET VOLK HERKREEG HET LEVEN
UIT DOEM EN DIEPSTEN NOOD
O VRIJHEID, ONS HERGEVEN,
DOOR HUN VEREENDEN DOOD.'

De achterplaat bevat de namen van tien gesneuvelde militairen.

Symboliek
Het verhaal van Sint-Joris en de draak is een vroeg-christelijke legende uit de vijfde eeuw. Sinds de elfde eeuw staat deze vertelling symbool voor de strijd tussen goed en kwaad.

Wijzigingen
Oorspronkelijk was het gedenkteken op het Javaplein geplaatst, midden tussen Druten, Afferden en Puiflijk in. In 1969 is het reliëf, na reconstructie van het Javaplein, verplaatst naar de Dijkgraafstraat te Druten. Toen bleek dat deze straat door verkeerstoename niet langer geschikt was voor de jaarlijkse dodenherdenking, werd het monument verplaatst naar het Ambtshuisplein. Het van oorsprong keramische reliëf is in 2004 vervangen door een bronzen afgietsel.

Overige info


Bronnen

  • Het 4 Mei Comité Druten;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Jaarboek Numaga, gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving, jaargang LVI – 2009.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief