Menu

Edam, 'De Tochtgenoten'

Edam, 'De Tochtgenoten'

Geschiedenis


'De tochtgenoten' in Edam (gemeente Edam-Volendam) herinnert aan de 21 joodse Edammers die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Daarnaast herinnert het monument aan alle joodse medeburgers wie tijdens de bezettingsjaren onmenselijk onrecht en leed is aangedaan.

Oprichting
De ontwerper van het monument, de heer C.M. van Lith, heeft het ontwerp van 'De Tochtgenoten' belangeloos beschikbaar gesteld. Om de verdere kosten te dekken is er een geldinzamelingsactie gehouden onder de inwoners van Edam. Na de onthulling is het monument geschonken aan de toenmalige gemeente Edam.

Onthulling
Het monument is onthuld op 2 oktober 1967 door opperrabijn E. Berlinger.
Jaarlijks vindt er bij het monument op 4 mei een herdenking plaats. Tijdens de herdenking worden de namen van de 21 omgekomen joodse Edammers genoemd, vindt er een steenlegging plaats door de aanwezigen en wordt het Yiskor gezongen door een joodse voorganger. Deze jaarlijkse herdenking wordt georganiseerd door het Comité 4 mei te Edam.

Info


Vorm en materiaal
'De Tochtgenoten' in Edam (gemeente Edam-Volendam) is een bronzen sculptuur van een vrouw en een man die een kind op zijn arm heeft. De sculptuur is 1 meter 38 hoog en is geplaatst op een stenen voetstuk. Dit voetstuk rust op een trapsgewijs opgebouwde sokkel. De sokkel staat op een liggende natuurstenen plaat. Op de sokkel is een plaquette aangebracht.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'RACHEL BEWEENT HARE KINDEREN
JEREMIA 31:14.'

Deze tekst is ook in het Hebreeuws aangebracht.

Symboliek
De ontwerper van het monument, de heer Hubert C.M. van Lith, heeft de achterliggende gedachte van 'De Tochtgenoten' in een gedicht weergegeven: 'Ik weet daarom wat er in je omging, ik weet hoe diep je was geroerd, toen brute handen, veel getrouwen als beesten hebben weggevoerd..'

Overige info


Locatie
'De Tochtgenoten' bevindt zich aan het Oorgat tegenover de Israëlitische begraafplaats in Edam (gemeente Edam-Volendam).

Bron
Comité 4 mei te Edam.

Voor meer informatie
Rachels' Kinderen van Erik Besseling (De stad, 2004).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief