Geffen, 'Vrijheid'

Artiest:Inez Oerlemans-Hegeman (03-11-1945)
Geffen, 'Vrijheid'

Geschiedenis


Het monument 'Vrijheid' herinnert de inwoners van Geffen (gemeente Oss) aan achttien medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog of de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië sneuvelden in de strijd voor vrijheid.

Op 11 mei 1940 passeerden Duitse troepen Geffen over de Rijksweg. Op 22 oktober 1944 werd Geffen door de Britten bevrijd. Ondanks dat het in Geffen betrekkelijk rustig bleef vielen er toch zeven doden te betreuren. Bovendien werden acht Geffense Joden in Duitse concentratiekampen vermoord, liet één Geffenaar het leven als Duits soldaat en werd één persoon gedood tijdens een Engels (vergissings-) bombardement op Nijmegen.

Na de bevrijding van ons land raakte Nederland betrokken in een nieuw conflict; de Indonesië-kwestie. Ook daar vond één Geffenaar de dood.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1991 door burgemeester J.C.M. Netten.

Info


Vorm en materiaal
Het monument 'Vrijheid' in Geffen (gemeente Oss) is een abstract, bronzen beeld van een vogel in V-vorm. Het beeld is geplaatst op een zuil van hardsteen. Het beeld is 70 centimeter hoog, 70 centimeter breed en 84 centimeter diep. De zuil is 1 meter 40 hoog, 42 centimeter breed en 35 centimeter diep.

Tekst
De tekst op de zuil luidt:

'VRIJHEID'

'TER
HERDENKING
1940-1945.

Symboliek
Ontwerpster Inez Oerlemans-Hegeman verwoordde het kunstwerk als volgt: 'Een vogel zoekt zijn weg in de vrije ruimte en wordt in zijn vlucht niet begrensd. Hij symboliseert een beeld van vrijheid en individualiteit. Het V-teken dat tevens symbool staat voor vrede en veiligheid, wordt uitdrukkelijk herkenbaar gemaakt in de vorm van deze figuur. Hoewel dit beeld in zeker opzicht een geabstraheerde vorm heeft gekregen, is het voldoende herkenbaar om zin en betekenis te kunnen geven aan een brede bevolkingsgroep en eveneens begrijpelijk voor kinderen.'

Wijziging
Het bronzen beeld is eind juli 2011 gestolen. De gemeente Maasdonk is voornemens om in Geffen een nieuw beeld te plaatsen en zal op korte termijn bepalen of dat een replica van het oude beeld wordt, of dat er een geheel nieuwe komt te staan. Bij het monument wordt de jaarlijkse 4 mei-herdenking gehouden.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op de hoek Veldstraat/Lambertusstraat te Geffen (gemeente Oss).

Bronnen

Menu