Menu

Gemert, herdenkingsmonument

Artiest: Charles Eyck (origineel), Toon Grassens (replica), Zitro (nieuwe monument)
Gemert, herdenkingsmonument

Geschiedenis


Het herdenkingsmonument in Gemert (gemeente Gemert-Bakel) eert alle inwoners die waar ook ter wereld door oorlogsgeweld zijn omgekomen, alsmede alle geallieerden en burgers die op het grondgebied van de gemeente zijn omgekomen. Het monument waarschuwt tegen onrecht en het gevaar van oorlog en herinnert aan de herwonnen vrijheid.

Onthulling
Het originele monument is onthuld op 8 juni 1947. De replica is onthuld op 4 mei 1987. Het huidige herdenkingsmonument is onthuld op 25 september 2001.

Info


Vorm en materiaal
Het herdenkingsmonument in Gemert (gemeente Gemert-Bakel) is een witgranieten beeld (Blanco Castilla) van een staande vrouwenfiguur: de 'Vredesmaagd'. Het beeld is geplaatst op een rond voetstuk van gezoet Impala. In een spiraal zijn op een ronde schijf de namen van oorlogsslachtoffers aangebracht. De ronde gedenkplaat is gemaakt van Impala, een donkere natuursteen. De schijf bestaat uit een aantal stukken en ligt op een fundering van gestort beton. Rondom de buitenste cirkel met bestrating loopt een band met een tekst die deels in het Nederlands en deels in het Engels is weergegeven. Het monument markeert het graf van vier oorlogsslachtoffers. Het beeld is 2 meter 30 hoog en weegt 2.500 kilo. Het voetstuk is 90 centimeter hoog en heeft een doorsnede van 80 centimeter. De spiraal heeft een doorsnede van 3 meter.

Teksten
De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:

'NAMEN ZIJN MENSEN'.

De tekst op de buitenste cirkel luidt:

'WIJ GEDENKEN ALLE INWONERS VAN GEMERT-BAKEL DIE WAAR DAN OOK TER WERELD DOOR OORLOGSGEWELD OM HET LEVEN ZIJN GEKOMEN. WIJ GEDENKEN TEVENS ALLE BURGERS DIE OP ONS GRONDGEBIED HET LEVEN LIETEN.

WE COMMEMORATE ALL THE MEMBERS OF THE ALLIED FORCES WHO LOST THEIR LIVES ON THE SOIL OF GEMERT-BAKEL'.

De tekst op de spiraal luidt:

'HIER LIGGEN MENSEN BEGRAVEN
DIE HUN LEVEN VOOR ONS HEBBEN GEGEVEN:
JOHAN VILE *23-5-1925 † ROSMALEN 28-10-1944
PETER MORRIS *23-01-1925 † GEMERT 11-12-1944
JAN BEEKMANS *8-11-1923 † XANTEN 27-3-1945

HIER LAG BEGRAVEN:
PAUL VAN OOSTVEEN *6-12-1911 † GEMERT 11-5-1940
OOK HIJ HEEFT ZIJN LEVEN VOOR ONS GEGEVEN.

VOOR ONS IS GESNEUVELD:
STANLEY ALEXANDER *19-3-1910 † GEMERT 24-9-1944

IN DIENST VAN HET VADERLAND IS GESNEUVELD:
PIET VOGELSANGS *22-11-1912 † VEGHEL 11-5-1940

IN GEVANGENSCHAP ZIJN OM HET LEVEN GEKOMEN:
LAMBERTUS DE GROOT *29-8-1891 † NEUENGAMME 23-12-1944
WILLEM WIJTVLIET *9-6-1902 † BUCHENWALD 8-2-1945

IN NEDERLANDS INDIË ZIJN IN DIENST VAN HET VADERLAND GESNEUVELD:
PETER HOEK *10-11-1913 † BENKOELEN 18-9-1944
MARTIEN GOOSSENS *25-4-1927 † KEBUMEN 19-1-1949
ANTOON VAN BERLO *12-1-1923 † SOERABAJA 22-6-1947
MARTIEN DE FOST *17-4-1925 † BATAVIA 3-9-1947

IN KOREA IS IN DIENST VAN HET VADERLAND GESNEUVELD:
JAN VAN EXTEL *5-12-1931 † KOREA 18-3-1953'.

Symboliek
'De spiraal symboliseert de beweging van tijd. Hierdoor krijgt het monument een meerwaarde; het is méér dan een beeld gecombineerd met enkele naamplaten. De spiraal geeft aan dat het steeds weer voeren van oorlogen een 'never ending story' is. Alle namen in de spiraal kunnen nooit in één oogopslag gelezen worden. Daardoor nodigt het monument uit tot een grotere betrokkenheid van de toeschouwer. Hij moet eromheen lopen om alle namen te kunnen lezen. Door de toepassing van witte en zwarte natuursteen is het contrast gevisualiseerd tussen de schaduwzijde van de oorlog en het licht van de vrede.'

Wijzigingen
In 1987 is het beeld van chamotteklei vervangen door een replica, omdat het ernstig was aangetast door weersinvloeden. Door het bakproces werd de kopie 10% kleiner dan het origineel. Eind jaren 90 bleek ook de replica niet bestand tegen weersinvloeden. Bovendien hadden vandalen de tekstplaten beschadigd. In 2001 is een totaal nieuw herdenkingsmonument onthuld, waarin de 'Vredesmaagd' opnieuw een centrale plaats inneemt.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst op het Ridderplein, in de tuin van de Congregatie van de paters van de Heilige Geest in Gemert (gemeente Gemert-Bakel).

Bron
Gemeente Gemert-Bakel.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief