Menu

Gouda, plaquette bombardement Sint Josefpaviljoen

Geschiedenis


Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 17 slachtoffers van het geallieerde bombardement op het Sint Jozefpaviljoen op zondagmiddag 26 november 1944. De oostelijke vleugel werd geheel verwoest. De volgende personen kwamen hierbij om het leven:  rector W.G.J. van der Voort, moeder-overste zuster Galgani (A.C.M. Maas), 11 zusters (allen behorende tot de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te Heerlen), de portierster, 2 leerling-verpleegsters en de huisknecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het Sint Jozefpaviljoen dienst als 'Kriegslazarett', een hospitaal voor de Duitsers. Of er ook Duitsers bij deze aanval zijn omgekomen, is nooit bekend gemaakt. Van eventuele gewonden, die er ongetwijfeld waren, ontbreekt elke informatie.

Info


Vorm en materiaal De plaquette bombardement Sint Josefpaviljoen in Gouda (gemeente Gouda) is vervaardigd uit metaal en heeft goudkleurige letters.Tekst De tekst op de plaquette luidt:'PER ASPERA AD ASTRAIN DANKBARE HERINNERING AAN HEN DIE DOOR EEN BOMBARDEMENT OP 26 NOVEMBER 1944 AAN HUN ZEGENRYKEN ARBEID IN HET ST. JOZEF PAVILJOEN ZYN ONTRUKT.'Op de plaquette staan ook de namen van de slachtoffers vermeld.

Overige info


Locatie De plaquette hangt momenteel in het woonzorgcentrum met dezelfde naam Sint Jozef Paviljoen aan de Graaf Florisweg in Gouda.Bron

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief