Groesbeek, Gedenkpark Canada-Nederland

Artiest:Albert van Eer (LNV)
Groesbeek, Gedenkpark Canada-Nederland

Geschiedenis


Het Gedenkpark Canada-Nederland te Groesbeek (gemeente Berg en Dal) is opgericht ter nagedachtenis aan de Canadezen die streden voor de bevrijding van Nederland tijdens de jaren 1940-1945.

Dit levende monument dient tot stille overpeinzing, gebed en dankbetuiging en moet ieder van ons eraan herinneren dat de stem van de vrijheid nooit meer tot zwijgen mag worden gebracht.

Oprichting
Door de jaren heen is een bijzondere band ontstaan tussen de Canadese oud-strijders, hun familie en veel Nederlanders. In het 50ste herdenkingsjaar van het einde van de Tweede Wereldoorlog (1995) kregen enkele veteranen van de Canadian Army Course het idee de Nederlandse samenleving iets bijzonders aan te bieden als aandenken aan de Canadezen die meehielpen het land te bevrijden, maar vooral als dank voor de altijd warme ontvangst in de jaren daarna. Men wilde een ‘levend monument’, liefst in de vorm van een groot bos met Canadese esdoorns. Dit idee is opgepakt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, met steun van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en uiteindelijk gerealiseerd door de inspanningen van enkele jonge medewerkers van dit ministerie en de Canadese oud-strijders.

Onthulling
Het park is officieel opengesteld op 5 mei 1998. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, minister van Buitenlandse Zaken, de heer J. van Aartsen, en enkele veteranen hebben de laatste boom gepland. De heer Calvin R. Cupp van de Canadian Army Course heeft tijdens de plechtigheid een toespraak gehouden.

Info


Vorm en materiaal
Het Gedenkpark Canada-Nederland te Groesbeek (gemeente Berg en Dal) is een levend monument. De inrichting van het park is bescheiden en sluit sterk aan op de bijzondere omgeving. Met een afgesloten haag van veldesdoorn, meidoorn, kardinaalsmuts en hondsroos ontstaat een gevarieerde buitengrens. Een haag is een traditioneel middel ter afscheiding van kavels in boerenland. Binnen deze grens ontstaan twee verschillende sferen: een beschut en een open deel. Het is een kopie van het omliggende landschap: gesloten bos op de hellingen en een open veld daaromheen. De groep esdoorns vormt het beschutte deel boven aan de helling. Onder aan de helling ligt het open gedeelte: een bloemrijke weide. In het park bevindt zich een obelisk van graniet met daarop een tekst.

Symboliek
Het contrast tussen het vredige landschap en het oorlogsgeweld dat in deze regio heeft plaatsgevonden, stemt tot nadenken. Het zicht op het verleden blijft behouden, maar bovenal overheerst in het panorama de sfeer van vrijheid en vertrouwen in de toekomst. Vanuit het park kijkt men over het omliggende landschap met in de verte de Canadese Erebegraafplaats. Direct naast het park ligt het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Begraafplaats, museum en park vormen een eenheid in het landschap, een snijpunt van verleden, heden en toekomst. Het esdoornblad ('Maple Leaf') is het nationale symbool van Canada.

Overige info


Bronnen

Menu