Menu

Hilversum, verzetsmonument

Artiest: Prof. Vincent Pieter Semeyn Esser (1914)
Hilversum, verzetsmonument

Geschiedenis


Het verzetsmonument herinnert de inwoners van Hilversum aan alle medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1949.

Info


Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Hilversum is een bronzen beeld van een knielende mannenfiguur met opgeheven armen. Het beeld is geplaatst op een granieten voetstuk. Het gedenkteken is 4 meter hoog, 80 centimeter breed en 50 centimeter diep.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'GEDENK WIER HARTEN
IN GEWELD EN NOOD
'T ONRECHT WEERSTONDEN
TOT HUN 'T BLOED ONTVLOOT
O OFFERS, DIE ALS ZAAD
ZIJT IN DE VOREN
'S LANDS VRIJHEID LEEFT
HERBOREN UIT UW DOOD'.

Symboliek
Beeldhouwer V.P.S. Esser omschrijft het kunstwerk als volgt:
'De linker hand getuigt van kracht
Waarmee hij naar zijn vrijheid streeft.
De rechter, die hij bij zijn voorhoofd heeft
Spreekt van de smart die 't onrecht bracht.

Zo even heeft hij nog gewacht,
Maar nu, het lijkt of hij plots leeft,
En meer om vrijheid dan om vrede geeft,
Heeft hij genoeg van deze lange nacht,

Tilt op zijn knie als waar'
Het dat hij de strijd aanbindt.
En zo, in deze houding staat hij daar,

Rondom hem gras, en rozen, paden grint.
Zo zien we hem slechts eens per jaar.
Ik denk dat ik dat jammer vind.'

Het beeld geeft de tragedie van de Tweede Wereldoorlog weer. De knielende man drukt verdriet uit, maar herrijst uit de afgrond. Hij komt uit de knieling (de ellende en vernedering) omhoog. De man is naakt en symboliseert hiermee het volk dat niet alleen is beroofd van haar kleding, materieel en geld, maar ook van haar vertrouwen in de medemens.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in het Rosarium, gelegen op de hoek Boomberglaan/Torenlaan te Hilversum.

Bronnen

  • Gemeente Hilversum;
  • www.tgooi.info;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3;
  • Maandblad Aantreden van juni 1955, nr. 6, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief