Horssen, monument voor Jacques J.C.M. Luske

Artiest:Cor Litjens
Horssen, monument voor Jacques J.C.M. Luske

Geschiedenis


Het monument voor Jacques J.C.M. Luske in Horssen (gemeente Druten) is opgericht ter nagedachtenis aan burgemeester Luske, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hulp heeft geboden aan onderduikers.

In 1943 werd door 'Wehrmachtsbefehlshaber' generaal F. Christiansen aangekondigd dat 300.000 Nederlandse militairen alsnog in krijgsgevangenschap zouden worden afgevoerd. Als protest tegen deze maatregel brak spontaan overal in Nederland de April-Meistaking uit. Ook burgemeester Luske liet zich niet onbetuigd. Hij hielp actief mee met het plaatsen van onderduikers.

Toen bij een van de razzia's een aantal onderduikers werd gesnapt, werden zij onderworpen aan een zwaar verhoor. Drie onderduikers zwichtten onder de druk en gaven toe dat burgemeester Luske had bemiddeld bij het onderduiken.

Burgemeester Luske werd op 6 maart 1944 gearresteerd en kwam via Arnhem, Amersfoort en Vught in Duitsland terecht. Op 43-jarige leeftijd overleed hij op 27 december 1944 in het concentratiekamp Neuengamme. Zijn stoffelijk overschot werd in 1951 overgebracht naar het kerkhof van Heilig Landstichting.

De heer Luske was tevens burgemeester van de voormalige gemeente Bergharen (thans behorende tot de gemeente Wijchen), waar ook een monument ter nagedachtenis aan hem is opgericht.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 mei 2001 door burgemeester Aelbert, samen met drie kinderen van de voormalige burgemeester Luske. De festiviteiten rond de onthulling van het gedenkteken waren georganiseerd door het initiatiefgroep Luske monument, bestaande uit Cor Diebels, Eric van Beuningen, Jan Herckenrath en Piet Basten.

Info


Vorm en materiaal
Het monument voor Jacques J.C.M. Luske in Horssen (gemeente Druten) bestaat uit een granieten gedenksteen, gehecht aan een kozijn. Het geheel is geplaatst op een voetstuk van beton.

Symboliek
Het monument symboliseert de gastvrijheid die burgemeester Luske in de oorlogsjaren aan onderduikers verschafte.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst bij het kruispunt Bredestraat/Rijdt/Kerkpad te Horssen (gemeente Druten).

Bronnen

Menu