Katlijk, oorlogsmonument

Katlijk, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Katlijk (gemeente Heerenveen) is opgericht ter nagedachtenis aan drie inwoners van het dorp die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gefusilleerd.

De namen van de drie slachtoffers luiden:

Jelle Boersma, René Bol en Sjoerd Stoker.

Jelle Boersma was tijdens de bezetting actief in het verzet. Hij werd naar aanleiding van het droppen van wapens boven het Katlijker Schar opgepakt en aan het einde van de oorlog met negen anderen als represaille bij Doniaga gefusilleerd. Boersma was toen 35 jaar oud. Hij werd begraven in Nieuwehorne.

Sjoerd Stoker en René Bol hadden in september 1944 gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse regering in ballingschap om mee te doen aan de spoorwegstaking. Op deze wijze werd geprobeerd het transport van oorlogstuig door de bezetter via het spoor te bemoeilijken. De beide jongemannen, afkomstig uit Rotterdam en Wijhe/Olst, zaten ondergedoken aan de Kerkelaan in Katlijk. Ze werden echter verraden en door de bezetter opgepakt. Toen vervolgens door het verzet het spoor tussen Heerenveen en Leeuwarden werd gesaboteerd, zijn Stoker en Bol in een vergeldingsactie door de bezetter op 20 november 1944 op de spoorlijn bij Heerenveen gefusilleerd. Zij waren toen respectievelijk 23 en 24 jaar oud. Ze liggen begraven bij het kerkje in Katlijk.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van Plaatselijk Belang Katlijk.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 2003 door Frits en Antje Boersma, zoon en dochter van verzetsman Jelle Boersma.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Katlijk (gemeente Heerenveen) is een grote zwerfkei, gedragen door twee kleintjes. Op de steen is een granieten gedenkplaat bevestigd.

Tekst
De tekst op de gedenkplaat luidt:

'HAR FERSET, HAR DEA, US FRIJHEID.'

Hieronder zijn de namen van drie gefusilleerde dorpsgenoten aangebracht.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst bij de klokkenstoel in de omgeving van de kerk te Katlijk (gemeente Heerenveen).

Bronnen

  • Friesch Dagblad van 26 april 2003;
  • Leeuwarder Courant van 5 mei 2003;
  • www.katlijk.nl;
  • Verzetsmuseum Friesland.
Menu