Lopik-dorp, oorlogsmonument

Artiest:Mevr. J.H. Hans
Lopik-dorp, oorlogsmonument

Geschiedenis


Het oorlogsmonument in Lopik-dorp (gemeente Lopik) is opgericht ter nagedachtenis aan vier medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de vier slachtoffers luiden:

Bernardus Wilhelmus Johannes Beelen, Arie de Groot, Hendrik van der Spoel en Oene Johannes Engelbertus Steenbeek.

Op 10 mei 1940 sneuvelde Arie de Groot (geb. 26-01-1919) bij de IJssellinie in Zutphen. Politieagent H. van der Spoel en ambtenaar O.J.E. Steenbeek werden op 24 oktober 1944 in Amsterdam door de bezetter gedood als represaille voor een aanslag op een lid van de Sicherheitsdienst. Marinier B.W.J. Beelen werd op 16 april 1945 in Cabauw gefusilleerd, omdat hij illegale lectuur verspreidde.

Onthulling
Het monument is onthuld op 25 oktober 1948 door de Commissaris van de Koningin in Utrecht, de heer M.A. Reinalda.

Info


Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Lopik-dorp (gemeente Lopik) is een kalkstenen beeldengroep van één staande en twee zittende mannenfiguren die allen in dezelfde richting kijken. Het beeld is geplaatst op een zuilvormig, vierkant voetstuk. De beeldengroep is 3 meter hoog, 70 centimeter breed en 70 centimeter diep. Het voetstuk is bijna 2 meter hoog.

Tekst
De tekst op het voetstuk luidt:

'DEN VADERLANDT GHETROUWE
BLIJF IK TOT IN DEN DOET'.

Hieronder zijn de namenen de geboorte- en overlijdensdata van vier omgekomen dorpsgenoten aangebracht.

Symboliek
De twee onderste, aan elkaar geboeide figuren symboliseren het verdrukte volk (de bezetting). De bovenste figuur, met een rol in zijn hand, stelt de bevrijding voor en geeft door zijn 'ommanteling' van het geheel aan dat alle drie de figuren voor hetzelfde doel (de vrijheid) hebben gestreden.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in de tuin van een gemeentewoning aan de Dorpstraat in Lopik-dorp.

Bronnen

  • Gemeente Lopik;
  • Oorlogsmonumenten in de Provincie Utrecht van Ingrid van Beuzekom, Roland Blijdenstijn en Rob van Olderen. Stichtse Monumenten Reeks (Utrecht, Uitgeverij Matrijs, 1995). ISBN 90 5345 062 9;
  • Lopik, Geschiedenis en architectuur van Fred Gaasbeek en Teun Winkelman. (Monumenteninventarisatie Provincie Utrecht, deel 18, 1996).
Menu