Menu

Losser, Monument voor Henk Brinkgreve

Artiest: Geurt Brinkgreve
Losser, Monument voor Henk Brinkgreve

Geschiedenis


Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan verzetsman Henk Brinkgreve. Hij vervulde een belangrijke rol binnen het verzet in Oost-Nederland gedurende het laatste oorlogsjaar. Hij werd in de nacht van 11 op 12 september 1944 met zijn Jedburgh-team gedropt bij Hoge Hexel, in de buurt van Wierden (Overijssel), moest regelmatig met zijn teamgenoten vanuit andere schuiladressen opereren en kwam uiteindelijk op 5 maart 1945  in Losser om het leven bij een overval.Oprichting Aanvankelijk werd Henk Brinkgreve in Losser begraven. Op 12 juni 1945 werd hij met militaire eer herbegraven op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Zijn jongere broer Geurt ontwierp en vervaardigde een grafmonument, bestaande uit een bronzen beeld van een fakkeldrager op een kalkstenen voet met inscripties. Dit monument werd op 5 maart 1947 geplaatst op het militaire eregraf. In mei 2010 werd het bronzen beeld gestolen en het werd niet teruggevonden. De familie besloot tot het laten vervaardigen van een nieuw grafmonument en zocht een bestemming voor de overgebleven sokkel. Die bestemming werd gevonden in Losser op de plaats waar Henk Brinkgreve het leven liet. De sokkel is omgevormd tot een herinneringsmonument en door de familie overgedragen aan de Historische Kring Losser die zorgdraagt voor het onderhoud en er jaarlijks op 5 maart bloemen legt.Onthulling Het monument is op 5 maart 2013 onthuld door Koen Brinkgreve.

Info


Vorm en materiaal Het monument voor Henk Brinkgreve in Losser (gemeente Losser) bestaat uit een gedenkzuil van kalksteen met tekst. Bij het monument is tevens een informatiebord aangebracht met aanvullende informatie.Tekst De tekst op de voorzijde van de zuil luidt: 'HENK BRINKGREVE RES. MAJOOR DER ARTILLERIE RIDDER 4e KLASSE MIL. WILLEMSORDE KINGS COMMENDATION FOR BRAVE CONDUCT 6.6.1915. 5.3.1945.'De tekst op de linkerzijde van de zuil luidt: 'HIJ HIELD DE FAKKEL BRANDENDE.'De tekst op de rechterzijde van de zuil luidt: '4 RVA STAF 20 RA 1 BAT. KON. NEDERL. TROEPEN IN ENGELAND STAF KON. NEDERL. BDE PRINSES IRENE COMMANDOS SPECIAL FORCES MIL. INL. DIENST JETBURG FORCE CHEF STAF BS OVERIJSEL.'De tekst op het informatiebord luidt: 'HENK BRINKGREVE (06.06.1915 – 05.03.1945) MAJOOR HENK BRINKGREVE BEKLEEDDE ALS CHEF-STAF VAN DE GEWESTELIJKE COMMANDANT DER BINNENLANDSE STRIJDKRACHTEN EEN POSITIE VAN GROTE BETEKENIS BINNEN HET VERZET IN OOST-NEDERLAND. OP 5 MAART 1945, SLECHTS ENKELE WEKEN VOOR DE BEVRIJDING VAN LOSSER, VERLOOR HIJ OP DEZE BOERDERIJ HET LEVEN BIJ EEN OVERVAL OP ZIJN TIJDELIJKE HOOFDKWARTIER. VOOR ZIJN MOEDIG, TACTVOL EN STANDVASTIG OPTREDEN IS HEM IN 1946 POSTUUM DE MILITAIRE WILLEMSORDE VERLEEND.'

Overige info


Locatie Het monument bevindt zich aan het begin van de oprit naar de boerderij op Deppenbroekweg 8 te Losser (gemeente Losser). Op deze plaats stond de boerderij waar Henk Brinkgreve om het leven is gekomen.Bron De familie Brinkgreve.Meer informatie Georg van Slageren (Historische Kring Losser). 'Henk Brinkgreve. Chef staf van BS in Overijssel'.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief