Maastricht, monument in het voormalig Henric van Veldeke College

Maastricht, monument in het voormalig Henric van Veldeke College

Geschiedenis


Het monument in het voormalig Henric van Veldeke College te Maastricht is opgericht ter nagedachtenis aan 27 leerlingen die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.Onthulling Het monument is onthuld op 29 oktober 1955 door de heer J.H. van de Wijngaert, vader van een van de slachtoffers. De onthulling van het gedenkteken vond plaats ter gelegenheid van het 35ste jubileum van het R.K. Gymnasium en de H.B.S.

Info


Vorm en materiaal Het monument in het voormalig Henric van Veldeke College te Maastricht is een plaquette.Tekst De tekst op de gedenkplaat luidt:'PRO PATRIA MORTUI SUNT'.De vertaling van deze Latijnse tekst luidt: 'Voor het vaderland zijn gestorven'.Hieronder zijn de namen van 27 oorlogsslachtoffers aangebracht.

Overige info


Locatie De gedenkplaat is aangebracht in de hal van het voormalig Henric van Veldeke College aan de Aylvalaan te Maastricht.BronLimburgse monumenten vertellen 1940-1945 van H.J. Mans en A.P.M. Cammaert. (Maastricht, Stichting Historische Reeks Maastricht, 1994). ISBN 90 70356 67 8.
Menu