Menu

Menaam, verzetsmonument

Artiest: Steenhouwerij Klaas de Vries
Menaam, verzetsmonument

Geschiedenis


Het verzetsmonument in Menaam (gemeente Menaldumadeel) is opgericht ter nagedachtenis aan de drie verzetsmensen die hier op 19 november 1944 door de bezetter zijn gefusilleerd, te weten.

De namen van de drie slachtoffers luiden:

Hans Goudsmit, Dirk de Vries en Jan Zorn.

Dit was een represaillemaatregel, omdat er bij Menaam op de rijksweg naar Harlingen kopspijkers waren gestrooid.

Hans Goudsmit werd geboren op 9 april 1921 in Amsterdam en begraven op de N.H. begraafplaats in Menaam.

Dirk de Vries werd geboren op 21 juni 1925 in Drachten. Hij was arbeider en nachtstoker bij de Nederlandse Tramweg Maatschappij, met als standplaats Drachten. Hij werd tijdens de spoor- en tramstaking in 1944 door de bezetter gearresteerd. De Vries werd begraven op de Algemene Zuiderbegraafplaats in Drachten.

Jan Johannes Zorn werd geboren op 14 september 1917 in Leeuwarden. Hij woonde in Oldenzaal en werkte voor de Nederlandse Spoorwegen. Zorn werd begraven op de N.H. begraafplaats in Huizum.

Oprichting
De oprichting van het gedenkteken was een initiatief van de Vereniging Friesland 1940-1945.

Onthulling
Het monument is onthuld op 19 november 1949.

Info


Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Menaam (Menaldum) (gemeente Menaldumadeel) is een rode zwerfkei. De gedenksteen is geplaatst op een voetstuk. Het monument is 1 meter 20 hoog, 80 centimeter breed en 60 centimeter diep.

Tekst
De tekst op de zwerfkei luidt:

'1940
1945
GEFUSILLEERD
19 11 1944
HANS GOUDSMIT
DIRK DE VRIES
JAN ZORN'.

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich op de hoek Rijksstraatweg/Mieddyk te Menaam (gemeente Menaldumadeel).

Bronnen

  • Gemeente Menaldumadeel;
  • Verzetsmuseum Friesland: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945, Wim Ramaker, Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Voor meer informatie
Over de geschiedenis van het verzet in Menaldumadeel en Het Bildt valt te lezen in de publicatie: Net ferjitte...Niet fergete, A. Bosma en H. Dijkstra (1995). ISBN 90 5194 13 07.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief