Menu

Niezijl, monument bij de N.H. Kerk

Artiest: Oprichtingscommissie
Niezijl, monument bij de N.H. Kerk

Geschiedenis


Het monument bij de N.H. Kerk in Niezijl (gemeente Westerkwartier) is opgericht ter nagedachtenis aan het joodse gezin Gans dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter is gedeporteerd en omgebracht. Met het gedenkteken worden tevens andere medeburgers herdacht die tijdens de bezetting door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de omgekomen leden van het joodse gezin Gans luiden:

Abraham Salij Gans, David Gans, Elly Allegonda Philips-Gans, Henderina Gans-Gans en Rosette Gans-Gans.

Oprichting
Aanleiding voor oprichting van het monument was de 50ste herdenking van de bevrijding. Het gedenkteken is een ontwerp van alle veertien leden van de plaatselijke oprichtingscommissie.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 mei 1995 door de heer Joh. J.H. Elbers. De familie Gans woonde tegenover de ingang naar het monument.

Info


Vorm en materiaal
Het monument bij de N.H. Kerk in Niezijl (gemeente Westerkwartier) bestaat uit een plaquette en een rechthoekig gemetselde bak met drie zwerfkeien. Het gedenkteken is 1 meter 20 hoog, 1 meter 40 breed en 80 centimeter diep.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TER NAGEDACHTENIS AAN
FAM. GANS EN DE
ANDERE GEVALLENEN.
1940 - 1945.'

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst bij de N.H. Kerk, gelegen aan de Hoofdstraat te Niezijl (gemeente Zuidhorn).

Digitaal Joods Monument
De joodse oorlogsslachtoffers die op dit gedenkteken vermeld staan, zijn tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland'. Hierin vindt u meer informatie over deze personen met waar mogelijk een korte biografie, familierelaties en adresgegevens.

Onder het kopje 'Geschiedenis' op deze pagina kunt u op een persoonsnaam klikken om doorverwezen te worden naar het Digitaal Joods Monument.

Bron
De heren H. Nauta en H. Veldman; resp. voorzitter Oranjevereniging en coördinator / historicus te Zuidhorn.

Voor meer informatie
50 jaar bevrijding Niezijl, onder redactie van Jan Dassen (Niezijl 1995 - Drukkerij Grafidruk Grijpskerk).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief