Oudega, monument op de N.H. begraafplaats

Oudega, monument op de N.H. begraafplaats

Geschiedenis


Het monument op de N.H. begraafplaats te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) is opgericht ter nagedachtenis aan Bouke de Vries die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter is gefusilleerd.

In de april-meidagen van 1943 werd ook in Oudega gestaakt. Melkrijders die op weg waren naar de zuivelfabriek, werden staande gehouden en de melkbussen in de sloot geleegd. Het gerucht ging dat er aan de spoorlijn naar Staveren sabotage gepleegd zou worden. Waarschijnlijk is dat de Duitse instanties ter ore gekomen, want de politie kreeg opdracht om op zondagmorgen 2 mei ook een plakkaat over de afkondiging van het standgerecht aan te brengen op het publicatiebord bij de ingang van de zuivelfabriek. De Oudgaster bevolking dromde samen op en rond het fabrieksterrein om de publicatie te lezen toen de bezetter bij de fabriek aankwam. Op dat moment bleek dat er tientallen bussen melk uit een melkpraam waren geleegd. Vier jongens werden opgepakt en naar Sneek gebracht.

De bezetter kon de plaatselijke vrachtrijder Bouke de Vries (geb. 31 juli 1907 te Harich) niet vinden. Daarom werd in zijn plaats zijn vrouw gearresteerd. Toen De Vries dit hoorde, wilde hij zich meteen aangeven om zijn vrouw vrij te krijgen. Ondanks dat dit hem werd afgeraden, meldde hij zich bij de bezetter. Mevrouw De Vries werd vrijgelaten, maar haar man werd waarschijnlijk samen met Broer de Witte uit Westhem en de Gorredijkster onderwijzer Jan Eisenga bij de oude schietbaan aan het Leeuwarder Kalverdijkje op 5 mei 1943 gefusilleerd. Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Info


Vorm en materiaal
Het monument op de N.H. begraafplaats te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân) is een gedenksteen, waarop een zwarte plaquette is bevestigd.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'TA OANTINKEN
OAN

BOUKE de VRIES
BERNE 31 JULY 1907
DEASKETTEN 5 MAEIJE 1943
PS. 23:4

FALLEN YN'E STRIID TSJIN
UNRJOCHT EN SLAVERNIJ.
DAT WY YN FREDE FOAR
RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE.'

De inhoud van Psalm 23, vers 4 luidt:

'Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.'

Overige info


Locatie
Het monument bevindt zich op de begraafplaats bij de N.H. kerk te Oudega (gemeente Súdwest-Fryslân).

Bronnen

  • Verzetsmuseum Friesland: www.verzetsmuseum.nl;
  • Tekens aan de weg - Tekens aan de wand, C. Reitsma (Leeuwarden, 1980). ISBN 9033020009.
Menu