Menu

Rotterdam, Mariniersmonument

Artiest: Titus Leeser (1903-1996)
Rotterdam, Mariniersmonument

Geschiedenis


Het Mariniersmonument herinnert de inwoners van Rotterdam aan het aandeel van de Korps Mariniers in de meidagen van 1940 bij de verdediging van de stad en de Maasbruggen. Daarbij zijn 112 Nederlandse militairen gesneuveld.

Bij het uitbreken van de oorlog werd Rotterdam in de Vesting Holland als 'veilige stad' beschouwd. De generale staf had de stad tot het belangrijkste centrum van de Etappen- en Verkeersdienst gemaakt. Er waren grote hoeveelheden legergoederen opgeslagen, bestemd voor onderdelen in het hele land. Op het terrein van de Rotterdamse Lloyd was het hoofdkwartier van het Depot Vaartuigendienst gevestigd. Ook was in het begin van de mobilisatie in 1939 het Depot Genietroepen, ver van een eventuele frontlinie, naar het 'veilige' Rotterdam overgeplaatst.

De genie vormde het grootste onderdeel in Rotterdam. In totaal waren er op 10 mei 1940 7.150 militairen in Rotterdam. Van hen waren slechts 1.100 soldaten en onderofficieren en 32 officieren geschoold voor het gevecht. Het best uitgerust waren de mannen van het Korps Mariniers in hun kazerne op het Oostplein. Op 12 mei 1940 is de kazerne door een Duits bombardement verwoest.

Oprichting
Het gedenkteken is vervaardigd in opdracht van de Stichting 'Korps Mariniers'.

Onthulling
Het monument is onthuld op 5 juli 1963 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.

Info


Vorm en materiaal
Het Mariniersmonument in Rotterdam is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur in soldatenkledij. Het beeld is geplaatst op een voetstuk van basaltsteen. Het gedenkteken staat op een plein dat is omgeven met een muur. Boven de nabije metro-ingang is het bewaarde zijpoortje van de op 12 mei 1940 verwoeste Marinierskazerne aangebracht. Op de muur staan de wapenfeiten uit de geschiedenis van het Korps Mariniers vermeld: van de vierdaagse zeeslag bij Chatham in 1666, via Rotterdam (mei 1940) tot aan het optreden van het korps in Nieuw-Guinea in 1962.

Overige info


Bronnen
  • Van De Zweth tot Zadkine - Monumenten in Rotterdam die herinneren aan de jaren 1940-1945 van Aad Wagenaar (Rotterdam, Centrum Beeldende Kunst, 1991). ISBN 90-5196-045-X;
  • Sta een ogenblik stil... Monumentenboek 1940/1945 van Wim Ramaker en Ben van Bohemen. (Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Matrijs, 1980). ISBN 90 242 0185 3.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief