Menu

Sint Annaparochie, verzetsmonument

Artiest: Henk Rusman
Sint Annaparochie, verzetsmonument

Geschiedenis


Het verzetsmonument in Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt) is opgericht ter nagedachtenis aan zeven omgekomen verzetsmensen die lid waren van Knokploeg Sexbierum.

De namen van de zeven slachtoffers luiden:

Lubbertus Blaauw, Jesse Dijkstra, Frederik Jan Kleinbrinke, Gerben Oswald, Lolle Rondaan, Gerrit Schuil, Johannes van der Weit.

In de nacht van 25 op 26 september 1943 stelde Knokploeg Sexbierum het bevolkingsregister van Sint-Annaparochie veilig. Hiermee wilden zij voorkomen dat jonge mannen door de bezetter verplicht tewerkgesteld werden in Duitsland.

Door verraad van Frans Michon (een van de medewerkers van de verzetsgroep) werden Lolle Rondaan, Folkert Bergsma, Gerrit Schuil, Gerben Oswald en Rients Westra op 22 november 1943 op Liauckama State te Sexbierum gearresteerd. Michon was volledig op de hoogte van de gang van zaken en heeft de Sicherheitsdienst in Groningen ingeschakeld. Op 14 februari 1944 werden Rondaan, Bergsma, Schuil door het Polizei Standgericht te Assen ter dood veroordeeld. Zij werden op 16 februari 1944 gefusilleerd in een uithoek van het vliegveld Schiphol. Oswald werd op 18 februari gefusilleerd. Zij werden op het ereveld in Bloemendaal begraven.

Lolle Rondaan werd geboren op 3 januari 1919 in Beetgum. De wagenmaker was tijdens de bezetting werkzaam voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij pleegde overvallen op distributiekantoren, hielp onderduikers aan verblijfplaatsen en voorzag hen van bonkaarten. Verder was hij medewerker van het illegale blad Voor God en den Koning en het weekblad Voor God, Nederland en Oranje, later veranderd in Op Wacht. Daarnaast verspreidde Rondaan andere illegale bladen en vlugschriften.

De gemeente draagt de zorg voor het monument.

Info


Vorm en materiaal
Het verzetsmonument in Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt) is een zwarte plaquette van natuursteen, beschermd door een glazen plaat. De plaat is 40 centimeter hoog, 1 meter 50 breed en 5 centimeter diep.

Tekst
De tekst op de plaat luidt:

'DE MINS FAN MORN MAG
WAT GUSTER WEEST IS
NIET FERGETE

LUBBERTUS BLAAUW
JISSE DIJKSTRA
FREDERIK JAN KLEINBRINKE
GERBEN OSWALD
LOLLE RONDAAN
GERRIT SCHUIL
JOHANNES VAN DER WEIT

LEDEN FAN DE KP SEXBIERUM
STELDEN IN DE NACHT FAN
25 OP 26 SEPTIMBER 1943
'T BEFOLKINGSREGISTER
FAN 'T BILDT FAILIG.
WERDEUR'T DE JONGE
BILDTSE MANLY FRIJ
BLEVEN FAN DWANGARBEID
ONDER DE DUTSERS

LOLLE RONDAAN
GERBEN OSWALD
GERRIT SCHUIL

FUSIJEERD OP
16 FEBREWARY 1944'.

Overige info


Locatie
Het monument is geplaatst in de hal van het gemeentehuis, gevestigd aan de Van Harenstraat in Sint Annaparochie (gemeente Het Bildt). Hier bevindt zich tevens het 'Indië-monument'.

Bronnen
  • Gemeente Het Bildt;
  • Johnny de Groot.
Voor meer informatie
Over de geschiedenis van het verzet in Menaldumadeel en Sint-Annaparochie valt te lezen in: Net ferjitte...Niet fergete, A. Bosma en H. Dijkstra (1995). ISBN 90 5194 13 07.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief