Menu

Utrecht, monument in Fort De Bilt

Artiest: Horst Jungblut (15-05-1941)
Utrecht, monument in Fort De Bilt

Geschiedenis


Het monument in Fort De Bilt in Utrecht is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsstrijders die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werden gefusilleerd.In de bezettingsjaren werd het noordelijke deel van het fort gebruikt als fusilladeplaats. Verzetsmensen uit heel Nederland werden hier geëxecuteerd. In afwachting van hun dood werden zij in een betonnen commandopost ondergebracht. De commandopost was voorzien van een luchtverversingsmachine, die de gevangenen zelf moesten bedienen.Op de bunkerwanden bevinden zich nog enkele opschriften en een gedicht. Het monument staat op de plaats waar in de Tweede Wereldoorlog de houten fusilladepalen stonden.Uit onderzoek is gebleken dat er op de plaquettes bij het monument veel verkeerde namen te staan. Zo staan er namen vermeld van personen die niet bij Fort de Bilt zijn gefusilleerd, maar bijvoorbeeld op de Leusder Heide. De fouten zijn ontstaan doordat de namenlijst direct is overgenomen van een namenlijst die afkomstig was uit het Utrechtse verzet. Historicus Victor Frederikin merkte een aantal van deze fouten op en historicus Jim Terlingen heeft hierover in de media gepubliceerd.Onthulling Het monument is onthuld in 1949 door de weduwe van een verzetsman.

Info


Vorm en materiaal Het monument in Fort De Bilt te Utrecht is een wit natuurstenen beeld van een vrouwenfiguur met kind en hond. In haar rechterhand houdt de vrouw een lauwerkrans vast. Het beeld is geplaatst op een gemetseld muurtje. Onder het beeld is een plaquette van witte natuursteen en een ijzeren kruis aangebracht. Voor het beeld is een bloemenperk aangelegd. Bij het gedenkteken is tevens een klokkenstoel met luidklok geplaatst. Ook bevinden zich bij het monument drie natuurstenen plaquettes met namen van slachtoffers.Tekst De tekst op de plaquette luidt:'DEN VADERLANDT GHETROUWE BLYF ICK TOT INDEN DOET'.Symboliek Het beeld staat symbool voor het gezin dat niet meer compleet is. De lauwerkrans in de hand van de vrouw is een teken van rouw.Wijziging In 1995 is het monument uitgebreid met plaquettes waarop de namen van verschillende fusillade-slachtoffers staan vermeld. Op deze plaquettes blijken veel personen onjuist te staan vermeld. Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt gaat alle zes de naamstenen met in totaal 139 namen weghalen en opnieuw laten maken.

Overige info


Locatie Het monument bevindt zich naast de bunker in het noordelijke deel van Fort De Bilt te Utrecht.Bronnen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief