Menu

Utrecht, verzetsplaquette

Artiest: Pieter H. 'd Hont (24-04-1917)
Utrecht, verzetsplaquette

Geschiedenis


De verzetsplaquette in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Utrecht is opgericht ter nagedachtenis aan zeven kopstukken van het verzet die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

De namen van de zeven slachtoffers luiden:

jhr. C. van Holthe, A.F. Krikke, S. Postma, A. Roeterink, J. Vos, G. Westdijk en J. van Zanten.

Tijdens een vergadering van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in de Utrechtse Kamer van Koophandel heeft de Apeldoornse Feldgendarmerie op 22 november 1944 een inval gedaan. De inval was een gevolg van de arrestatie van een koerierster die een illegaal bericht bij zich droeg: 'Woensdag 22 November samenkomst van gewestelijke en districtscommandanten der Binnenlandse Strijdkrachten in Utrecht...' De leiders van het verzet werden gearresteerd en overgebracht naar de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

Om de verzetslieden te bevrijden wilde het landelijk verzet een overval plegen op de kazerne. Geen eenvoudige taak, want het terrein was zwaar bewaakt. Tijdens de voorbereiding van de overval op 28 november 1944, zijn J. van Bijnen (schuilnaam Frank) en S. Esmeijer (schuilnaam Paul) door de bezetter ontdekt en neergeschoten. Huib Verschoor, die de mannen naar de kazerne had gereden, werd aangehouden en in een kleine cel met nog dertien andere gevangenen gezet. Om een nieuwe overval te voorkomen werden vier dagen na de schietpartij twaalf verzetsstrijders en een Amerikaanse vlieger (Bill F. Moore) uit hun cellen gehaald en net buiten de kazernepoort gefusilleerd.

Zeven leden van de Binnenlandse Strijdkrachten hebben het verblijf in de gevangenis en de concentratiekampen niet overleefd. De secretaris van de Kamer van Koophandel, mr. dr. A. Roeterink, die het gebouw voor de illegale vergadering beschikbaar had gesteld, stierf op 28 februari 1945 op 43-jarige leeftijd in het concentratiekamp Wöbbelin (Mecklenburg).

Onthulling
Het monument is op 22 november 1946 onthuld door de heer mr. J.H. des Tombe.

Info


Vorm en materiaal
Op de verzetsplaquette in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn de namen van zeven leden van de Binnenlandse Strijdkrachten aangebracht, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Tekst
De tekst op de plaquette luidt:

'22 NOV 1944

JHR IR C. VAN HOLTHE - IR A.F. KRIKKE
S. POSTMA - MR DR A. ROETERINK
J. VOS - G. WESTDIJK - J. VAN ZANTEN'.

Wijziging
De plaquette hing eerst aan de muur van het voormalige Kamer van Koophandel-gebouw gelegen op de hoek Maliesingel/Nachtegaalstraat te Utrecht.

Overige info


Locatie
De plaquette is bevestigd op de muur van het Kamer van Koophandel-gebouw aan de Kroonstraat 50 te Utrecht.

Bronnen

  • Gemeente Utrecht;
  • Krantenartikelen in het Utrechtsch Nieuwsblad van 23 november 1946 en het Utrechtsch Nieuwsblad van 6 maart 1948;
  • Apeldoorn Monumenten van L.P. van Oppen e.a. (Apeldoorn, 1990).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief